e143tit.pdf

Титульний аркуш

 

e143zvo.pdf

Зворот титульного аркуша

 

e143zmi.pdf

Зміст

 

e143con.pdf

Contents

Механізм регулювання економіки

ru143mna.pdf

Мнацаканян А. Г. Актуальні питання розвитку інвестиційного

середовища в Республіці Вірменія

ru143vdo.pdf

Вдовенко Н. М. Регуляторна політика держави і механізми її реалізації в перспективних галузях економіки, пов'язаних із рибним господарством

ru143byk.pdf

Бихова О. М. Класифікація видів бенчмаркінгу в системі управління банками

ru143gum.pdf

Гуменюк В. В. Тенденції податкового регулювання ринку санаторно-курортних послуг в Україні

ru143sed.pdf

Седляр М. О. Модернізаційний вибір: наздоганяти чи випереджати

ru143kra.pdf

Крахiна В. А. Тенденції та проблеми розвитку інвестиційних комплексів у регіонах України

ru143mat.pdf

Матiщак Ю. І. Напрями вдосконалення податкового стимулювання інноваційної діяльності в Україні

ru143dek.pdf

Дехтяр Н. А. Вплив інноваційних технологій на розвиток світового ринку туристичних послуг

ru143nov.pdf

Новіков Д. А. Методика вимірювання та рангового оцінювання трудового потенціалу промислових регіонів України

ru143maz.pdf

Мазуренко А. В. Міжнародні інвестиції в Україну

ru143ski.pdf

Скiбiцька Л. І. Аспекти виходу авіабудівних підприємств на зовнішній ринок в умовах кризи

ru143tro.pdf

Трохименко В. І. Еволюція ринку банківських послуг: теоретико-методологічні підходи

ru143zh2.pdf

Жебчук Л. Л. Удосконалення фіскальної складової механізму державного регулювання доходів населення

ru143zhe.pdf

Жебчук Р. Л. Оцінювання податкового потенціалу як елементу бюджетного потенціалу в процесі бюджетного планування

Економіка підприємства та управління виробництвом

ru143vas.pdf

Ващенко Н. В. Етапізація процесу формування інноваційного потенціалу персоналу торговельного підприємства

ru143gon.pdf

Гонтарева І. В. Мiра системної ефективності діяльності підприємства

ru143iva.pdf

Іванчук К. О. Стійкий економічний розвиток підприємства: теоретичне обґрунтування

ru143mar.pdf

Марусич О. В. Аналіз підходів до оцінювання ефективності діяльності авіакомпанії

ru143pol.pdf

Полясковська К. В. Інноваційний розвиток підприємств: сутність та особливості у сфері торгівлі

ru143nos.pdf

Носова Т. І. Науково-методичний підхід до оцінювання незадіяного інтелектуального резерву торговельного підприємства

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

ru143sen.pdf

Сенчуков В. Ф. Цілочислові сітки на площині в задачах дискретної оптимізації

ru143nai.pdf

Найпак Д. В. Аналіз методів та моделей оцінювання рівня адаптації підприємства до організаційних змін в умовах стратегічного розвитку

ru143dor.pdf

Дорохов О. В. Багатокритеріальне моделювання прийняття рішень щодо розміщення об'єктів соціальної інфраструктури

 

e143sto.pdf

Сторінка з вихідними даними