e131tit.pdf

Титульний аркуш

 

e131zvo.pdf

Зворот титульного аркуша

 

e131zmi.pdf

Зміст

 

e131con.pdf

Contents

Механізм регулювання економіки

ru131ste.pdf

Степаненко О. П. Оцінювання ефективності функціонування та розвитку банківської системи

ru131yak.pdf

Якимова Л. П. Синергетичний ефект у моделях динаміки поширення недержавного пенсійного забезпечення

ru131vel.pdf

Величко О. П. Типологія та видова різноманітність логістики в економіці

ru131kuz.pdf

Кужелєв М. О. Залучення доходів і заощаджень приватних інвесторів у корпоративний сектор України

ru131sem.pdf

Семенченко А. В. Аналіз методів оцінки ділових якостей спеціалістів у ринкових умовах

ru131she.pdf

Шевчук О. А. Ідентифікація сутності державного фінансового контролю

ru131usk.pdf

Усков І. В. Підвищення ефективності функціонування місцевих бюджетів в Україні

ru131bue.pdf

Булах Т. М. Сфера торгівлі й ресторанного господарства у сільській місцевості України: стан, проблеми та перспективи розвитку

ru131mar.pdf

Марцин В. С. Деякі підходи до регулювання інфляційних процесів на сучасному етапі розвитку економіки

ru131med.pdf

Медвідь В. Ю. Стратегія територіального економічного розвитку: теоретичний аспект

ru131bon.pdf

Бондар-Підгурська О. В. Гармонізація відносин власності промисловості України в контексті інноваційного соціально орієнтованого розвитку

ru131kon.pdf

Кононенко В. П. Захист економічних інтересів держави та фізичних осіб Міжнародним судом

ru131tom.pdf

Томілін О. О. Сутність механізму регулювання міжгалузевих відносин в агропромисловому комплексі

ru131shi.pdf

Шірінян Л. В. Оподаткування страхувальників – юридичних осіб – у контексті новацій Податкового кодексу України

ru131nah.pdf

Нагайчук В. В. Вплив якості прибутку підприємства на ефективність його функціонування

ru131kol.pdf

Колодізєва С. О. Сутність поняття "банківська послуга" та основні підходи до його визначення

ru131orl.pdf

Орлова А. Ю. Деякі аспекти вдосконалення науково-методичних підходів до оцінки собівартості продукції промислових підприємств

Економіка підприємства та управління виробництвом

ru131fil.pdf

Філиппова С. В., Черкасова С. О. Моніторинг та інструментарій оцінювання управлінських компетенцій персоналу в контексті забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств

ru131kar.pdf

Карачина Н. П., Вітюк А. В. Організаційно-економічні заходи сприяння інвестиційній діяльності підприємств

ru131ovs.pdf

Овсянникова Я. О. Особливості визначення ставки дисконтування в контексті оцінки ефективності проектів публічно-приватного партнерства

ru131sh2.pdf

Шестакова О. А. До питання категоріального змісту та структури експортного потенціалу підприємства

ru131mik.pdf

Михайліченко Г. І. Інноваційний потенціал туристичного підприємства

ru131fed.pdf

Федорук О. В. Інтегральна оцінка фінансового стану підприємств із застосуванням моделі когнітивної діагностики імовірності банкрутства

ru131pia.pdf

П’ятницька Г. Т., П’ятницька Н. О. Вплив інноваційних змін на діяльність підприємств ресторанного господарства

Ефективність управління персоналом на підприємстві

ru131vor.pdf

Ворожбит В. В. Система цінностей у корпоративній культурі як засіб підтримки економічної безпеки підприємства

 

e131sto.pdf

Сторінка з вихідними даними