e124tit.pdf

Титульний аркуш

 

e124zvo.pdf

Зворот титульного аркуша

 

e124zmi.pdf

Зміст

 

e124con.pdf

Contents

Механізм регулювання економіки

ru124lut.pdf

Лутай Л. А., Савельєва О. О. Діагностика стану системи соціально орієнтованого управління підприємством

ru124glo.pdf

Глотко А. В., Редькін О. М. Формування біофармацевтичного кластера в Республіці Алтай

ru124pro.pdf

Прокопішина О. В. Інноваційний процес як об’єкт бухгалтерського обліку

ru124tom.pdf

Томілін О. О. Особливості розвитку вертикальної інтеграції в агропромисловому комплексі

ru124ili.pdf

Ільїна Г. В. Сучасні виміри проблеми відповідальності в екологічній етиці у контексті управління сталим розвитком

ru124mal.pdf

Малишко Є. О., Ришард Пукала. Аналіз розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні

ru124rak.pdf

Раковська-Самойлова Г. Х. До питання про інтеграційні та дезінтеграційні процеси в економіці

ru124ryk.pdf

Риковська О. В. Людський капітал сільської місцевості: сучасний стан, напрями якісного вдосконалення

ru124pru.pdf

Прушківська Е. В. Роль інтеграції у формуванні секторальної структури національної економіки

ru124yer.pdf

Єрмаченко В. Є., Дехтяр Н. А. Методичні аспекти аналізу показників світової та національної туристичної галузі

Економіка підприємства та управління виробництвом

ru124bog.pdf

Богуславський Є. І. Алгоритм підготовки проведення диверсифікації на підприємстві

ru124pan.pdf

Панасьянц Г. С. Методичний підхід до аналізу організаційної системи логістики промислового підприємства

ru124gan.pdf

Ганнеча О. М. Удосконалення процесу перегляду стратегій швейних підприємств

ru124bor.pdf

Борох Ю. О. Складові антикризового управління підприємством

ru124pr2.pdf

Проскурніна Н. В. Розроблення інформаційної підтримки контролінгу зовнішньоекономічної діяльності підприємства

ru124kon.pdf

Кононенко Я. В. Формування стратегії розвитку підприємства в умовах глобалізації

ru124dor.pdf

Дорохов О. В. Моделювання обслуговування клієнтів в аптеках

ru124tka.pdf

Ткаченко С. О. Диверсифікація діяльності торгових організацій

ru124rud.pdf

Рудь Ю. М. Вплив фактора часу на ефективність системи соціального управління персоналом підприємства

ru124ben.pdf

Бенін Є. Ю. Концепції зниження витрат на виготовлення машинобудівної продукції

Ефективність управління персоналом на підприємстві

ru124do2.pdf

Дороніна М. С., Полубєдова А. О. Функціональна гармонія трудової поведінки персоналу

 

e124sto.pdf

Сторінка з вихідними даними