e121titu.pdf

Титульний аркуш

 

e121zvor.pdf

Зворот титульного аркуша

 

e121zmis.pdf

Зміст

 

e121cont.pdf

Contents

Механізм регулювання економіки

ru121pid.pdf

Піддубна Л. І., Шестакова О. А. "Технологізація" конкурентоспроможності: теоретико-методологічні аспекти

ru121chu.pdf

Чухрай Н. І. Формування екосистеми інновації

ru121sal.pdf

Салашенко Т. І. Стратегічна карта як інструмент операціоналізації стратегії енергоефективності промисловості регіону

ru121str.pdf

Стрижак О. О. Теорія людського капіталу: формування наукової концепції

ru121kho.pdf

Хохлов М. П., Єфремов С. Л. Економіко-соціальна структура категорії основного капіталу в ракурсі проблем становлення національної економіки

ru121pon.pdf

Пономаренко Є. В., Анненкова О. В. Теоретичний підхід до вибору моделей інноваційного розвитку країн світу

ru121vel.pdf

Величко О. П. Внутрішня і зовнішня логістика та її особливості в агробізнесі

ru121lut.pdf

Луцков В. О. Структурний аналіз відтворення капіталу України в міжгалузевих моделях "витрати – випуск"

ru121hol.pdf

Голуб Ю. О. Сутність та роль контролю державних закупівель у сучасних умовах

ru121kun.pdf

Куніцин C. В. Постановка задачі моделювання вибору організаційних форм інтеграційної взаємодії професійних учасників туристичного ринку

ru121nik.pdf

Ніколайчук М. В. Тенденції та закономірності управління людським капіталом суб’єктів господарювання

ru121kit.pdf

Кітченко О. М. Удосконалення системи формування та використання потенціалу енергозбереження промислових підприємств

ru121sed.pdf

Седлик О. В. Економічна політика співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями

ru121reb.pdf

Ребар О. В. Напрями структурної корекції регіональної економіки: територіальний аспект

Економіка підприємства та управління виробництвом

ru121nov.pdf

Новіков Ф. В., Бенін Є. Ю. Обґрунтування економічної ефективності технології виготовлення деталей машин

ru121po2.pdf

Пономаренко В. С., Гонтарева І. В. Структура визначення інтегрального показника системної ефективності розвитку підприємства

ru121gol.pdf

Голубовська О. А. Дослідження інноваційної активності промислових підприємств України

ru121naz.pdf

Назаренко О. М., Карпуша М. В. Моделювання прогнозних дохідностей і їх використання в задачах оцінювання ефективності інвестиційних портфелів

ru121myr.pdf

Мироненко І. І. Дослідження системи факторів, які сприяють формуванню та розвитку взаємовідносин машинобудівних підприємств зі споживачами продукції

ru121may.pdf

Майборода О. В. Оптимізація фінансових потоків промислового підприємства: теоретичні аспекти питання

ru121che.pdf

Чернишов В. В. Фінансова діагностика як система забезпечення фінансової стійкості підприємства

ru121der.pdf

Дериховська В. І. Модель оцінки рівня розвитку персоналу підприємства

Ефективність управління персоналом на підприємстві

ru121yan.pdf

Яндола К. О. Застосування тренінгу при підготовці менеджерів у вищих навчальних закладах