Титульний аркуш

 

Зворот титульного аркуша

 

Зміст

 

Contents

Механізм регулювання економіки

Лепейко Т. І., Гаваагійн Б. Дослідження ефективних стилів керівництва в компаніях Монголії

Найденко О. Є. Обґрунтування цілей податкової політики держави

Пілько А. Д., Гарда Т. П. Моделі оцінювання та аналізу асиметрії регіонального розвитку

Лінькова О. Ю. Особливості ціннісної моделі управління

Дибко Н. М. Теоретичні засади розвитку бюджетної політики

Котіна Г. М., Степура М. М., Рудик Н. В. Вимір ефективності в системі управління державними фінансами: світовий досвід та імплементація в Україні

Холодна Ю. Є., Марачевська А. В. Фінансовий механізм активізації іпотечного житлового кредитування молоді в Україні

Економіка підприємства та управління виробництвом

Пилипенко А. А. Управління економічною безпекою функціонування та розвитку інтегрованої структури бізнесу: архітектурне моделювання та організація обліку

Гонтар Д. Д., Жмурко Т. О. Інтернет-аналіз наукових запитів у сфері управління результатом діяльності підприємства

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Тижненко О. Г. Новий метод стабільного розв'язання задачі лінійної регресії в умовах мультиколінеарності

 

Сторінка з вихідними даними