Титульний аркуш

 

Зворот титульного аркуша

 

Зміст

 

Contents

Механізм регулювання економіки

Сербов М. Г. Методологічні підходи до оцінювання умов економіко-екологічної збалансованості в розвитку прісноводних систем водних басейнів України

Зима О. Г., Голуб М. О. Методичний підхід до оцінювання потенціалу екологічного туризму

Боровик М. В. Теоретичні засади інформаційно-комунікаційного забезпечення сталого розвитку закладів вищої освіти

Татомир І. Л. Формування та розвиток системи акредитаційних вимог до якості онлайн-навчання

Черкас Н. І. Особливості створення доданої вартості в умовах глобальної мережевізації виробництва

Економіка підприємства та управління виробництвом

Меліхова Т. О. Концептуальна модель розрахунку періоду повернення довгострокових інвестицій, авансованих у створення служби економічної безпеки підприємства

Пасько М. І. Характеристика та особливості іміджу підприємства

Колодізєв О. М., Коцюба О. В. Вирішення сучасних проблем управління фінансовими потоками підприємств: системний підхід у нових реаліях економіки

Москаленко Н. О., Зосімова А. В. Методичний підхід до оцінювання експортної конкурентоспроможності підприємств машинобудування

Дмитрієв І. А., Горова К. О., Мельниченко О. О. Оцінювання ефективності антикризового управління на підприємстві

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Сенчуков В. Ф. Послідовнісна модель булевої алгебри та деякі її застосування

 

Сторінка з вихідними даними