Титульний аркуш

 

Зворот титульного аркуша

 

Зміст

 

Contents

Механізм регулювання економіки

 

Черкас Н. І. Економічний вимір ефективності участі країн у глобальних ланцюгах вартості

Шматько Н. М. Концептуальні засади підтримки стійкості функціонування великомасштабних економіко-виробничих систем

Берест М. М., Дудка М. О. Оцінка рівня стійкого розвитку агропромислового сектору економіки України

Губарєва І. О., Середіна Г. В. Прогнозування індикаторів фінансової безпеки України

Економіка підприємства та управління виробництвом

Лепейко Т. І., Баланович А. М. Прогнозування сучасних ринкових тенденцій у контексті обґрунтування стратегії розвитку підприємства

Чмутова І. М., Харитонова В. С. Ризик-орієнтований підхід до формування фінансової стратегії банку

Гуцалюк О. М. Динамічне обґрунтування інтеграційної стратегії корпоративного розвитку

Ефективність управління персоналом на підприємстві

Уманець Т. В., Дарієнко О. В. Інноваційний кадровий потенціал як основа наукової підтримки технологічного підприємництва

Кратт О. А., Кірнос І. О. Чинники роботи в пенсійному віці

Курій Л. О. Гендерна рівність як невід'ємна складова корпоративної соціальної відповідальності підприємств

 

Сторінка з вихідними даними