Титульний аркуш

 

Зворот титульного аркуша

 

Зміст

 

Contents

Механізм регулювання економіки

Литвинчук І. Л. Становлення та розвиток економічної теорії інтелектуальної власності

Грабчук О. М., Валуйський І. А. Трансформації концептуальних засад бюджетної політики України

Орлов П. А. Найважливіші фактори масштабного підвищення соціальної відповідальності суб'єктів господарювання та їхнього маркетингу для ефективного соціально-економічного розвитку країн

Єрмак С. О. Кластерний аналіз регіонів України за ключовими індикаторами рівня інноваційного розвитку

Віннікова О. С. Синергічний ефект у державному податковому регулюванні

Бовсуновська Г. С. Тенденції розвитку страхового ринку в контексті забезпечення економічної безпеки країни

Економіка підприємства та управління виробництвом

Гринько Т. В., Гвініашвілі Т. З. Методичний підхід до управління змінами в діяльності суб'єктів підприємництва

Рудика В. І., Тімонін О. М., Верещагіна Г. В. Аналіз та оцінювання ринку експортованої науково-технічної продукції на прикладі окремого підприємства

Гавкалова Н. Л., Гагарінов О. В. Концептуальні засади розроблення стратегії трансформації підприємства у стан системно досконалої бізнес-організації

Максютенко І. Є. Обґрунтування необхідності у впровадженні розроблення інноваційно-інвестиційного механізму оновлення інформаційно-телекомунікаційних засобів на авіаційному транспорті

Власенко Т. А., Матюшенко Ю. В. Формування механізму стимулювання персоналу до здійснення організаційних змін

 

Сторінка з вихідними даними