Титульний аркуш

 

Зворот титульного аркуша

 

Зміст

 

Contents

Механізм регулювання економіки

Лисиця Н. М., Нагаївська Д. Ю. Гендерні нерівності в освітньому просторі

Лупак Р. Л. Регіональні та галузеві особливості державного регулювання імпортозаміщення в контексті реалізації завдань у сфері економічної безпеки держави

Аксьонова І. В. Аналіз світового досвіду формування університетської автономії

Пасічний М. Д. Бюджетно-податкова політика у країнах ЄС із трансформаційною економікою

Смєсова В. Л. Економічні інтереси в концепціях економістів другої половини ХХ ст.

Петрова М. М. Інтеграція інформаційного процесу. Автоматизація та уніфікація судової системи

Прутська О. О., Непиталюк А. В. Оцінювання земельних ресурсів в Україні в контексті формування аграрного ринку: досвід та перспективи

Економіка підприємства та управління виробництвом

Сокіл О. Г. Методологія обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку підприємства

Мельник А. О. Розвиток управління ризиками трансфертного ціноутворення в компаніях

Сідельникова Л. П., Найденко О. Є. Реалізація принципу соціальної справедливості в оподаткуванні фізичних осіб

Хілуха О. А. Система корпоративного управління підприємствами

 

Сторінка з вихідними даними