Титульний аркуш

 

Зворот титульного аркуша

 

Зміст

 

Contents

Механізм регулювання економіки

Лисиця Н. М., Притиченко Т. І., Гронь О. В. Перспективи маркетингу економічних освітніх послуг в Україні

Колодізєв О. М. Реалізація конкурентних переваг економіки України на етапі регіональної кооперації країн Східної Європи (у двох частинах)

Внукова Н. М., Давиденко Д. О. Збалансований підхід інвестора до вибору об'єкта житлової нерухомості

І. Длугош, М. Ващенко. Способи незаконного отримування ПДВ у Польщі

Сибірцев В. В. Розвиток інституціональної складової державного регулювання збалансованості національного ринку праці

Панчишин С. М., Гринькевич О. С. Поняттєвий апарат інституційного аналізу конкурентоспроможності системи вищої освіти

Економіка підприємства та управління виробництвом

Проноза П. В., Ромашова Я. В. Сучасні проблеми машинобудівної галузі України на прикладі великих промислових підприємств Харківської області

Васюткіна Н. В., Зуй М. О. Комплексний підхід до визначення складових частин екологічного маркетингу в системі управління сталим розвитком підприємства

Гонтарева І. В. Управління ефективністю діяльності та розвитку агропромислових формувань

Чернявська І. М. Модель визначення результативності організаційно-управлінських інновацій

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Мартиненко М. В. Методичний підхід до визначення типу корпоративної культури у процесі управління знаннями підприємства

 

Сторінка з вихідними даними