Титульний аркуш

 

Зворот титульного аркуша

 

Зміст

 

Contents

Механізм регулювання економіки

Колодізєв О. М. Реалізація конкурентних переваг економіки України на етапі регіональної кооперації країн Східної Європи (у двох частинах)

Васильєв О. В., Німкович А. І. Сучасні трансформації інфраструктури фондового ринку України та Європи

Мартинова Л. Б. Сучасний стан відтворення соціально-демографічного потенціалу в контексті реалізації євроінтеграційних прагнень України

Піддубна Л. І., Горобинська М. В. Інвестиційно-інноваційні імперативи сучасної структурної політики

Савенко К. С. Розроблення моделі управління економічною безпекою споживачів житлово-комунальних послуг на прикладі міста Харкова

Економіка підприємства та управління виробництвом

Лабунська С. В., Прокопішина О. В. Інновація як фактор конфлікту та рушійна сила гармонізації соціально-економічних інтересів

Сєрова І. А. Питання коректності оцінювання економічного зростання

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Пушкар О. І., Назарова С. О. Проектування системи е-learning дистанційних працівників

Гапоненко О. Є., Сергієнко О. А., Шавлак М. А. Просторові, часові та структурні складові моделей діагностики проблемних ситуацій банків

Прокопович С. В., Чернова Н. Л. Регіональна нерівномірність економічного розвитку в Україні та ЄС: моделі аналізу

 

Сторінка з вихідними даними