Титульний аркуш

 

Зворот титульного аркуша

 

Зміст

 

Contents

Механізм регулювання економіки

Гернего Ю. О. Потенціал інноваційного розвитку краудфандингу

Азьмук Н. А. Безробіття і можливості цифрової зайнятості для його зниження

Філіпова Л., Чoванова-Супекова С. Вплив санкцій Європейського Союзу

проти Російської Федерації на туризм у Словацькій Республіці

Афанасьєва Л. М., Шемаєв В. В. Удосконалення державної політики розвитку державно-приватного партнерства в Україні

Дікань Л. В., Шевченко І. О. Розвиток типології державного аудиту в міжнародній та національній практиці

Економіка підприємства та управління виробництвом

Лепейко Т., Джамаль Я. Сучасний підхід до поняття лідерства

Корчевська Л. О. Синергетичне управління економічною безпекою підприємства

Чмутова І. М. Вибір спеціальних технологій управління фінансами банку з урахуванням циклічності його розвитку

Сєвідова І. О., Лещенко Л. О. Застосування органо-мінеральних добрив як елемент формування прибуткового виробництва овочів

Потрашкова Л. В. Модель зв'язку соціально відповідальної поведінки та соціального капіталу підприємства

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Мілов О. В., Мілевський С. В. Мультиагентні моделі прийняття корпоративних рішень

Якимова Л. П. Детермінанти циклічності довіри населення до недержавного пенсійного забезпечення

 

Сторінка з вихідними даними