e162tit.pdf

Титульний аркуш

 

e162zvo.pdf

Зворот титульного аркуша

 

e162zmi.pdf

Зміст

 

e162con.pdf

Contents

Механізм регулювання економіки

e162pon.pdf

Пономаренко В. С. Вплив світової економічної кризи на економічний розвиток України

e162sch.pdf

Шнайдер ФГ. Розмір і розвиток тіньової економіки України та шести інших країн Сходу за період 1999 – 2015 рр.

e162pet.pdf

Петрова М. М. Побудова електронного управління шляхом реформ: досвід Болгарії

e162fil.pdf

Філіп С. Проблематика безпеки в системі вищої освіти у Вищій школі економіки та менеджменту громадського управління у Братиславі

e162mor.pdf

Мороз Н. О., Ламансья Ф. Органна спадщина України: культурний індикатор територіальної нерівності чи перевага для розвитку нішевого туризму?

e162wac.pdf

Вацьковські К., Гавкалова Н. Л. Парадигма регуляторної політики держави

e162ueb.pdf

Уебервіммер М., Близнюк Т. П. Теорія поколінь: крос-культурний підхід

Економіка підприємства та управління виробництвом

e162puk.pdf

Пукала Р. Фінансове забезпечення розвитку страхових компаній за директивою ЄС Solvency II

e162rum.pdf

Румянцев М. В. Моделювання логістичних процесів у гнучких виробничих системах

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

e162ram.pdf

Рамазанов С. К. Проблема сталого розвитку й інтегральна модель еколого-економічного управління в умовах глобальних криз

e162ray.pdf

Раєвнєва О. В., Дубровіна Н. А. Особливості нелінійного розвитку економіки України: причини та тенденції

e162yer.pdf

Єрмаченко В. Є., Дехтяр Н. А. Циклічність споживання туристичних послуг у контексті розвитку української економіки

 

e162sto.pdf

Сторінка з вихідними даними