e161tit.pdf

Титульний аркуш

 

e161zvo.pdf

Зворот титульного аркуша

 

e161zmi.pdf

Зміст

 

e161con.pdf

Contents

Механізм регулювання економіки

e161hre.pdf

Гребенніков В. О. Суспільство, економіка, інфокомунікації та сталий розвиток України (у двох частинах)

e161dyb.pdf

Диба О. М., Гернего Ю. О. Стратегічні основи кредитування інноваційного розвитку у Європі

e161pis.pdf

Писаренко Т. В., Кваша Т. К., Паладченко О. Ф. Визначення інноваційних пріоритетів на основі моніторингу реалізації чинних пріоритетних напрямів в Україні

e161orl.pdf

Орлов П. А. Соціальна відповідальність деяких суб'єктів фінансових ринків у США та країнах ЄС: стан і тенденції

e161sav.pdf

Савенко К. С. Формування економічної безпеки споживачів у сфері житлово-комунального господарства

Економіка підприємства та управління виробництвом

e161pro.pdf

Проскурніна Н. В., Дзьобко І. П. Консолідація облікової інформації для контролінгу зовнішньоекономічної діяльності підприємства

e161kob.pdf

Кобець В. М., Діордіца С. Г. Механізм еволюційного відбору фірм із різною суспільною відповідальністю

e161gon.pdf

Гонтарева І. В., Іваненко О. В. Методичний підхід до оцінювання енергоефективності на підприємствах

e161mos.pdf

Москаленко Н. O. Актуальні питання економічної безпеки організацій

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

e161buy.pdf

Буяк Л. М., Ліп'яніна Х. В. Математичне моделювання в управлінні рекламною кампанією туристичного об'єкта

e161pur.pdf

Пурський О. І., Гринюк Б. В., Мороз І. О. Моделювання процесів функціонування торговельного ринку за наявності механізмів електронної та традиційної торгівлі

 

e161sto.pdf

Сторінка з вихідними даними