e154tit.pdf

Титульний аркуш

 

e154zvo.pdf

Зворот титульного аркуша

 

e154zmi.pdf

Зміст

 

e154con.pdf

Contents

Механізм регулювання економіки

e154ier.pdf

Єрмакова О. А. Технологічні платформи як важливий інструмент формування інноваційного середовища в регіоні

e154dey.pdf

Дейнека Т. А. Суперечності сучасної техніко-економічної парадигми в умовах інформаційної глобалізації

e154lyp.pdf

Липов В. В. Системи вищої освіти: порівняльний інституціональний аналіз

e154tar.pdf

Тараненко О. О. Сучасні підходи до класифікації чинників впливу на діяльність підприємств індустрії туризму

e154hre.pdf

Гребенніков В. О. Суспільство, економіка, інфокомунікації та сталий розвиток України (у двох частинах)

Економіка підприємства та управління виробництвом

e154lys.pdf

Лисиця Н. М., Ус М. І. Ключові етапи процесу встановлення партнерських відносин

e154pan.pdf

Панчук А. С. Методологія проведення стратегічного контролю за управлінням інтегрованими маркетинговими комунікаціями підприємств

e154boy.pdf

Бояринова К. О. Властивості економічної функціональності підприємства в інноваційному розвитку

e154dzo.pdf

Дзьобко І. П., Проскурніна Н. В.Формування організаційно-мотиваційного забезпечення управління потоковими процесами підприємства на основі логістичного підходу

e154ta2.pdf

Тарасова Т. О. Роль системоутворювальних компонентів бухгалтерського обліку в забезпеченні безперервності діяльності

e154ole.pdf

Олексюк О. І. Тернарна аналітична система розроблення управлінських рішень

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

e154vin.pdf

Вініченко О. М. Формування кваліметричної моделі оцінювання стану соціально-економічного розвитку підприємств

 

e154sto.pdf

Сторінка з вихідними даними