e153tit.pdf

Титульний аркуш

 

e153zvo.pdf

Зворот титульного аркуша

 

e153zmi.pdf

Зміст

 

e153con.pdf

Contents

Механізм регулювання економіки

e153yer.pdf

Єрмаченко В. Є., Коржилов Л. І. Визначення змісту поняття туристичної галузі та її місця в економіці України

e153kot.pdf

Котиш О. М. Аналіз митних платежів як джерела формування державного бюджету України

e153ost.pdf

Остріщенко Ю. В., Корнієнко Н. М. Гендерне бюджетування на місцевому рівні як інструмент підвищення ефективності використання бюджетних коштів

e153yak.pdf

Якимова Л. П. Дослідження бізнес-циклів пенсійної динаміки

e153kur.pdf

Курій Л. О. Розвиток людського потенціалу як фактор економічного зростання БРІКС

e153bon.pdf

Бондаревська К. В. Цільові програми розвитку як дієвий інструмент державного регулювання АПК

e153gav.pdf

Гавкалова Н. Л., Гришина В. В. Взаємозв'язок соціального капіталу та трансакційних витрат

Економіка підприємства та управління виробництвом

e153pop.pdf

Попов О. Є., Островерхова Г. В. Типи організаційного забезпечення корпоративної інноваційної діяльності машинобудівних підприємств

e153ko2.pdf

Котеленець В. Г., Яресько Р. С. Проектування ризик-менеджменту інвестиційних проектів енергетичних підприємств

e153lig.pdf

Лігоненко Л. О. Цільові параметри планування інноваційного

розвитку підприємства

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

e153che.pdf

Чернов В. Г., Дорохов О. В. Методологія оцінювання інноваційного розвитку з використанням нейро-нечіткого моделювання

 

e153sto.pdf

Сторінка з вихідними даними