e152tit.pdf

Титульний аркуш

 

e152zvo.pdf

Зворот титульного аркуша

 

e152zmi.pdf

Зміст

 

e152con.pdf

Contents

Механізм регулювання економіки

e152orl.pdf

Орлов П. А., Нагаївська Д. Ю. Соціальна відповідальність суб'єктів господарювання і їх маркетингової діяльності у світлі світової фінансово-економічної кризи

e152sto.pdf

Сторонянська І. З., Ліпич М. A. Оцінювання прогнозованості ціноутворення на фондовому ринку України

e152ter.pdf

Терьошкіна Н. Є. Інноваційна політика як інструмент реалізації національної інноваційної стратегії

e152mul.pdf

Мултанівська Т. В., Воінова Т. С. Організація інформаційної взаємодії в аудиторському процесі

e152zub.pdf

Зубрицька Я. О. Результативність управління трудовим потенціалом аграрних підприємств: типові проблеми та шляхи оптимізації

e152dra.pdf

Драшковіч M. Специфічні характеристики обслуговування суден і портового сервісу як аспекти морського менеджменту

Економіка підприємства та управління виробництвом

e152kor.pdf

Корчинський І. О., Мартинюк Н. В. Стратегія управління процесом професійного навчання кадрів на сільськогосподарських підприємствах

e152gut.pdf

Гуторов А. О. Методологічні засади оцінювання розмірів інтегрованих агропромислових формувань

e152ias.pdf

Ястремська О. М., Поклонська Л. С. Рекламна стратегія: теоретичні положення та класифікація

e152hur.pdf

Гурджиян К. В. Сутність та типи лояльності споживачів

e152lit.pdf

Літвінов О. С. Стадії відтворення нематеріальних ресурсів підприємства

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

e152che.pdf

Чернов В. Г., Дорохов О. В., Дорохова Л. П. Застосування нечітких обчислень під час ухвалення рішень про формування інвестиційного портфеля

 

e152stor.pdf

Сторінка з вихідними даними