e151tit.pdf

Титульний аркуш

 

e151zvo.pdf

Зворот титульного аркуша

 

e151zmi.pdf

Зміст

 

e151con.pdf

Contents

Механізм регулювання економіки

e151iva.pdf

Іванов Ю. Б., Сєніна А. О. Стандартизація надання адміністративних послуг як інструмент підвищення їхньої якості

e151gar.pdf

Гаращук О. В., Куценко В. І. Соціальна сфера – важливий чинник відродження сільських територій: стан, проблеми, шляхи їх розв'язання

e151mor.pdf

Мороз О. В., Несен Л. М., Філатова Л. С. Альтернативні теорії ринку та їх використання в регулятивній політиці

e151sta.pdf

Станкевич І. В. Критерії зовнішнього оцінювання якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів: традиційний погляд на визначення

e151yer.pdf

Єрмаченко В. Є. Вплив позиції країни на світовому ринку на формування макроекономічних показників розвитку галузі туризму

e151kri.pdf

Крівцова Т. О. Судово-економічна експертиза розрахунків, пов'язаних із податком на доходи фізичних осіб: теоретико-методичні аспекти

e151zym.pdf

Зима О. Г., Преображенська О. С. Аналіз показників фіскальної ефективності податку на доходи фізичних осіб

Економіка підприємства та управління виробництвом

e151gon.pdf

Гонтарева І. В., Земцова К. А. Теоретичні передумови формування складових загальної стійкості підприємства

e151pop.pdf

Попов О. Є., Сердюкова І. В. Консолідація оцінок доданої вартості та збалансованої системи показників підприємства

e151mel.pdf

Мельникович О. М., Юсупова О. В. Значення стимулювання продажів у досягненні стратегічних цілей роздрібної торгівлі

Ефективність управління персоналом на підприємстві

e151gav.pdf

Гавкалова Н. Л., Севастьянов С. В. Економічна природа інтелектуального капіталу

e151sot.pdf

Сотнікова Ю. В. Використання стратегічного підходу в контексті проблем управління масовим вивільнення працівників на вітчизняних підприємствах

e151mar.pdf

Маркова Н. С. Складові сталого розвитку персоналу в контексті його капіталізації

e151ski.pdf

Скібіцький О. М. Нові компетенції співробітників і нові ролі кадрових служб у формуванні людського потенціалу в умовах упровадження інновацій

 

e151sto.pdf

Сторінка з вихідними даними