e142tit.pdf

Титульний аркуш

 

e142zvo.pdf

Зворот титульного аркуша

 

e142zmi.pdf

Зміст

 

e142con.pdf

Contents

Механізм регулювання економіки

e142sav.pdf

Савенко К. С. Джерела фінансування інновацій в Україні: аналітичний огляд існуючої ситуації

e142zym.pdf

Зима О. Г., Лісіцина І. І. Проекти державно-приватного партнерства як шлях розвитку туризму в Україні

e142bob.pdf

Бобух І. М. Продуктивність ресурсів – складових національного багатства – як базова детермінанта сталого розвитку

e142ved.pdf

Вєдєнєєв Є. Є. Інституціональний механізм функціонування уповноваженого економічного оператора

e142yak.pdf

Яхіна Т. Р., Тесьолкін Р. О. Встановлення відмінностей між упровадженими положеннями НБУ з формування резервів за активними операціями банків

e142usp.pdf

Успаленко В. І., Подзолкова Ю. В. Визначення впливу достатності капіталу на рівень фінансової стійкості страхової компанії

e142ale.pdf

Алєксєєв С. Б. Аналіз постачальницького потенціалу торговельної мережі

e142pis.pdf

Піскун К. В., Кошеленко Н. С. Особливості формування місцевих бюджетів в умовах несвоєчасного прийняття рішення про місцевий бюджет

e142med.pdf

Медвідь В. Ю. Система стратегічного планування розвитку регіонів як умова дієвого економічного регулювання регіонального розвитку

e142kov.pdf

Ковальчук В. А. Джерела фінансового забезпечення реалізації регіональних інвестиційних проектів

e142boi.pdf

Бойченко В. С. Аутсорсинг в управлінні персоналом: сучасний стан

e142tra.pdf

Трач О. Ю. Модель запровадження заходів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві

e142gar.pdf

Гаращук О. В., Куценко В. І. Концептуальні засади формування неперервної освіти в контексті синергетичної парадигми освітнього середовища

Економіка підприємства та управління виробництвом

e142mar.pdf

Маркович І. Б. Розкриття сутності поняття трансформації економічного простору в системі категорій розвитку національної економіки

e142pyl.pdf

Пилипенко А. А., Березовський К. М. Вибір конкурентоспроможної форми маркетингового управління як складової організації стратегічного менеджменту підприємств та інтегрованих структур бізнесу

e142gon.pdf

Гонтарева І. В. Погодженість відтворювальних циклів ефективності діяльності підприємства

e142vas.pdf

Васюткіна Н. В. Формування системи управління сталим розвитком підприємства

e142kot.pdf

Котиш О. М. Теоретичні аспекти визначення сутності поняття "зовнішньоекономічна операція"

e142hon.pdf

Гонський М. Д. Комерційна функція як основа ефективної комерційної діяльності торговельного підприємства

e142me2.pdf

Меджибовська Н. С. Еволюція системи постачання промислових підприємств

e142zel.pdf

Зеленський М. В. Теоретичні положення організації застосування аутсорсингу логістичних функцій

e142mak.pdf

Макалюк І. В. Функції мотивування, контролю та регулювання в системі управління трансакційними витратами

e142sen.pdf

Сенічкіна О. Е. Методичні рекомендації щодо оцінювання результату інноваційної праці фахівців у промисловості

 

e142sto.pdf

Сторінка з вихідними даними