e141tit.pdf

Титульний аркуш

 

e141zvo.pdf

Зворот титульного аркуша

 

e141zmi.pdf

Зміст

 

e141con.pdf

Contents

Механізм регулювання економіки

e141vol.pdf

Воліков В. В. Удосконалення механізму фінансування та вкладення бюджетних коштів у виконання науково-дослідних робіт вищих навчальних закладів та наукових установ

e141neb.pdf

Небилиця О. А., Тімонін К. О. Сучасні особливості Інтернет-брендингу в Україні

e141vov.pdf

Вовк В. Я.,  Урусова С. С. Концептуальні засади сегментації конкурентного середовища національного ринку банківських послуг

e141far.pdf

Фарат О. В. Вплив інноваційно-інвестиційних процесів на розвиток пріоритетних галузей України

e141par.pdf

Паршин Ю. І. Інтегральна оцінка ефективності економічного розвитку регіону

e141okh.pdf

Охріменко О. О., Манаєнко І. М. Детермінанти інвестиційного забезпечення: принципи, механізми, ефективність

e141maz.pdf

Мазур О. Є. Систематизація підходів до визначення категорії "інститут"

e141dzh.pdf

Джуха В. М., Погосян Р. Р. Основні схеми реалізації державно-приватного партнерства в спортивно-оздоровчій сфері

e141rub.pdf

Рубан В. М. Систематизація підходів до компонування етапів антикризового управління

e141koz.pdf

Козарезенко Л. В. Державне регулювання розвитку людського потенціалу в контексті політики підвищення якості життя населення

e141art.pdf

Артеменко А. В. Вплив сучасної інформаційної революції на становлення ціннісно-раціональних мегатрендів постсоціалістичного господарювання

e141hru.pdf

Грузіна І. А. Трансформація підходу до мотивації праці персоналу в умовах інформаційної економіки

Економіка підприємства та управління виробництвом

e141hon.pdf

Гонтарева І. В. Семантичний аналіз факторів підвищення ефективності розвитку підприємства

e141med.pdf

Медведєва І. Б. Фінансова безпека суб’єкта господарювання в контексті національної безпеки у фінансовій сфері

e141pol.pdf

Полуянова О. І. Завдання підсистеми управління відтворенням основних засобів на підприємстві в сучасних умовах господарювання

e141kuz.pdf

Кузьмінов О. М. Ценологічні імперативи управління великомасштабними економічними системами

e141she.pdf

Шевчук О. А. Системно-структурний підхід до лідерства промислових підприємств

e141yer.pdf

Єрмоленко О. А., Мордовець А. В. Інноваційні методи покращення кадрового потенціалу державних органів влади

e141tsy.pdf

Цимбал Л. І. Особливості розвитку країн в умовах переходу до нового технологічного устрою

e141orl.pdf

Орлов П. А. Проблеми соціальної відповідальності суб'єктів господарювання і їх рекламної діяльності

e141sav.pdf

Савчук Н. В. Міжбюджетні відносини в бюджетній системі України

Економіко-математичні методи та моделі

e141pus.pdf

Пушкар О. І., Гаркін В. В. Модель інтегральної оцінки якості інформаційних систем

e141pet.pdf

Петров Е. Г., Бринза Н. О. Метод розв'язання задачі розподілу інвестицій в умовах багатокритеріальності з урахуванням інтервальних невизначеностей вихідних даних

 

e141sto.pdf

Сторінка з вихідними даними