e134tit.pdf

Титульний аркуш

 

e134zvo.pdf

Зворот титульного аркуша

 

e134zmi.pdf

Зміст

 

e134con.pdf

Contents

Механізм регулювання економіки

e134lyp.pdf

Липов В. В. Структурна комплементарність інституціональних блоків в Україні: дифузія замість трансформації

e134mer.pdf

М. Меркач-Скок. Рівень залучення співробітників у діяльність словенських компаній

e134flo.pdf

Фролов С. М., Єремейчук Р. А. Фінансові аспекти публічно-приватного партнерства

e134ser.pdf

Серпухов М. Ю. Прихований протекціонізм як інструмент сучасної міжнародної торгівельної політики

e134koz.pdf

Козлов В. С. Діагностика та оцінка сегментів транспортного потенціалу регіону

e134ton.pdf

Тонкопрядов Є. О. Системи пенсійного забезпечення в країнах з розвинутою та трансформаційною економікою

e134se2.pdf

Сергієнко О. А., Татар М. С. Модель оцінки ефективності реалізації конкурентних стратегій в умовах впливу валютних курсів

e134tsy.pdf

Цицик Р. В. Критерії фіскальної стійкості державних фінансів

e134pyl.pdf

Пилипенко Г. М. Характер взаємодії державної і ринкової координації

e134hry.pdf

Грицаєнко М. І. Сутність та склад інноваційного потенціалу регіону

e134bab.pdf

Бабина О. Є., Карпенко О. О. Розвиток економічної системи як процес реалізації її потенціалу

e134les.pdf

Лесик В. О., Григоренко В. М. Підходи до визначення поняття "технологія управління"

Економіка підприємства та управління виробництвом

e134pus.pdf

Пушкар О. І., Гаркін В. В. Цілі та стандарти оцінки якості інформаційних систем підприємств

e134med.pdf

Медведєва I. Б., Погосова М. Ю. Інформаційно-методичне забезпечення оцінювання стану фінансової безпеки банку

e134rud.pdf

Руденко Г. Р. Забезпечення скорочення витрат на паливо для транспортних засобів промислових підприємств

e134fed.pdf

Федорченко А. О. Методика еколого-економічної оцінки використання відходів збагачення гірничорудних підприємств

e134tka.pdf

Ткаченко С. А. Організація обчислювального процесу в ході проектування і впровадження функції обліково-аналітичного забезпечення у функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промислових підприємств та виробничих об'єднань

e134rod.pdf

Родіонова І. В. Методи оцінки інноваційного потенціалу промислових підприємств

e134kho.pdf

Холодний Г. О., Родіонов С. О. Дослідження факторів, які визначають тенденції розвитку інтернет-технологій у маркетингу

e134hr2.pdf

Гриньова В. М., Мисько Н. В. Основні напрями аналізу витрат на формування і підтримку якості та конкурентоспроможності продукції

e134py2.pdf

Пилипенко А. А., Березовський К. М. Оцінювання маркетингового потенціалу та забезпечення цільової орієнтації підприємства через визначення його стратегічної відповідності

Економіко-математичні методи та моделі

e134dor.pdf

Дорохов О. В., Чернов В. Г. Математична модель прийняття рішень щодо розміщення виробничих об'єктів методом аналітичної ієрархії в нечітких умовах

 

e134sto.pdf

Сторінка з вихідними даними