e133tit.pdf

Титульний аркуш

 

e133zvo.pdf

Зворот титульного аркуша

 

e133zmi.pdf

Зміст

 

e133con.pdf

Contents

Механізм регулювання економіки

e133irf.pdf

Ірфан Уллах, Махмуд Шах. Зростання населення та погіршення стану навколишнього середовища в Пакистані: причинно-наслідковий аналіз

e133lyp.pdf

Липов В. В. Комплементарність інституціональних блоків як інструмент аналізу соціально-економічних систем

e133she.pdf

Шевчук О. В. Взаємозв’язок споживчого ринку та якості людського капіталу в економічній системі

e133mos.pdf

Москаленко О. М. Методологія дослідження теоретичної моделі випереджаючого економічного розвитку в сучасній політичній економії

e133and.pdf

Андрєєва О. Ю. Заходи щодо підвищення результативності використання земельних ресурсів та нерухомості комунальної власності

e133sha.pdf

Шандрук С. М. Моделювання взаємодії глобальних корпорацій з економічними системами макро-, мета- та мегарівнів Південно-Східної Азії

e133kot.pdf

Котова Ю. В. Системний підхід до проблеми визначення взаємозв’язку монетизації, капіталізації та соціалізації національної економіки

e133kim.pdf

Кім О. О. Інституційні аспекти формування зовнішньоекономічної стратегії України

e133dei.pdf

Дейнека Т. А., Базавлук Н. Г. Конкурентоспроможність у контексті суперечностей відтворювальної структури економіки країн світу

e133gru.pdf

Грузіна І. А. Проблеми інформатизації в Україні

e133ost.pdf

Остапенко Н. В. Аналіз доцільності надання підтримки суб’єктам малого підприємництва на макрорівні

e133koc.pdf

Кочарян І. С. Оцінка розмірності системи показників навчальної потужності вищої освіти України

Економіка підприємства та управління виробництвом

e133maz.pdf

Мазаракі А. А., Ведмідь Н. І. Санаторно-курортні та оздоровчі підприємства: структурні параметри розвитку

e133pus.pdf

Пушкар О. І., Курбатова Ю. Л. Концептуальний підхід до управління міжфірмовими відносинами в ланцюгах постачань

e133kov.pdf

Ковтуненко К. В. Основні підходи до формування інтелектуального капіталу: зміст та роль в інноваційному розвитку підприємства

e133sin.pdf

Синюгіна Н. В., Дейнеко Є. В. Організація внутрішнього контролю в  бюджетній установі: наукові та методологічні аспекти

e133nes.pdf

Нескородєва І. І., Пустовгар С. А. Дослідження сутності економічної категорії "неплатоспроможність підприємства"

e133sh2.pdf

Шевчук О. А. Промислове підприємство як система соціально-стратифікаційних відносин коаліції власників ресурсів

e133sig.pdf

Сігуа В. Т. Використання механізму трансляції в процесі формування ефективних стратегій інноваційного розвитку підприємств

e133sma.pdf

Смачило І. І. Принципи формування та структура механізму управління сталим розвитком підприємства

e133lut.pdf

Лутай Л. А., Шпандарук В. О. Дослідження ефективності системи управління персоналом на підприємствах

e133tsa.pdf

Царук А. Ю. Методичні та організаційні засади проведення попереднього екологічного аналізу на залізорудних гірничозбагачувальних підприємствах

e133vol.pdf

Волошан І. Г. Особливості торговельно-технологічних процесів товароруху підприємств торгівлі

e133kok.pdf

Кохно Д. О. Амортизація інтелектуального капіталу

e133ben.pdf

Бенін Є. Ю. Теоретичні та експериментальні дослідження собівартості операцій металообробки

e133pol.pdf

Полтавець Л. Л. Статистичне оцінювання ефективності використання енергетичних ресурсів на макрорівні

e133mat.pdf

Материнська О. А. Роль виробництва зернових у розвитку АПК України і формуванні продовольчої безпеки

e133ser.pdf

Серпухов М. Ю. Обґрунтування інтересів учасників торгівельних війн у міжнародній економіці

e133nau.pdf

Наумік К. Г. Розвиток поняття змісту та структури процесу комунікаційної діяльності в економіці

e133kli.pdf

Климова Н. І. Теоретичні підходи до визначення джерел виробничого інвестування вітчизняних корпорацій

e133ko2.pdf

Котлярова В. Г. Визначення показників оцінки процесу управління потоками сировини на коксохімічному підприємстві

e133mal.pdf

Малярець Л. М., Жуков А. В. Математико-статистичні інструменти діагностики ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства

 

e133sto.pdf

Сторінка з вихідними даними