e132tit.pdf

Титульний аркуш

 

e132zvo.pdf

Зворот титульного аркуша

 

e132zmi.pdf

Зміст

 

e132con.pdf

Contents

Механізм регулювання економіки

e132gav.pdf

Гавкалова Н. Л. Економіка регіонів України: особливості розвитку

e132ben.pdf

M. Беніч-Пенава. Банківська справа Хорватії в Королівстві Югославія

e132she.pdf

Шевчук О. А. Правове забезпечення державного фінансового контролю

e132vel.pdf

Величко О. П. Кооперативні утворення в системі регіональної забезпечувальної логістики агробізнесу

e132tsy.pdf

Цихмістро О. С. Особливості та характерні риси розвитку соціального капіталу українського суспільства

e132mag.pdf

Магдіч А. С. Спільні риси й національні особливості економіки країн Центральної та Східної Європи

e132sh2.pdf

Шевчук О. А. П’ятифакторна модель розвитку економічної еліти

e132dek.pdf

Дехтяр Н. А. Управління курортною справою в Україні: виклики та можливості

e132gar.pdf

Гаращук О. В., Куценко В. І. Шляхи підвищення якості підготовки кадрів: глобалістичний підхід у контексті сталого розвитку

e132ale.pdf

Алексахіна Л. В. Розвиток підходів до систематизації факторів, що впливають на функціонування рибогосподарського комплексу регіону

e132nyk.pdf

Никифоренко В. Г. Сучасні підходи до оновлення понять щодо розвитку людських ресурсів

e132pop.pdf

Попов О. Є., Калініна Я. В. Закономірності інноваційно-інвестиційного економічного розвитку підприємства в умовах формування нового технологічного укладу

Економіка підприємства та управління виробництвом

e132pyl.pdf

Пилипенко А. А., Березовський К. М. Концептуальні засади організації маркетингового управління промисловим підприємством

e132dio.pdf

Діоба А. В. Роль поведінкових фінансів в управлінні підприємством

e132vag.pdf

Ваганова Л. В. Оцінка інтерфейсної складової економічної безпеки машинобудівних підприємств

e132kam.pdf

Камінська Т. Г. Бухгалтерський облік виробництва як основного етапу кругообороту капіталу

e132nus.pdf

Нусінов В. Я., Астаф’єва К. О. Оцінка техніко-технологічної безпеки підприємства в контексті безпеки оновлення на етапах функціонування підприємства гірничо-збагачувальної галузі

e132log.pdf

Логунова Н. А. Управління інноваційним розвитком підприємств круїзного бізнесу

e132yak.pdf

Яхкінд В. П. Маркетинг партнерських відносин як інструмент стратегічного управління підприємством

e132rom.pdf

Романенко О. В. Стратегічний аналіз використання ресурсного потенціалу інтегрованих підприємств

e132ga2.pdf

Гармідер Л. Д. Розвиток кадрового потенціалу підприємства як фактор якісного торговельного обслуговування

e132kot.pdf

Котиш О. М. Удосконалення методики оцінки інвестиційної вартості підприємства

e132vol.pdf

Воліков В. В. Етапи оцінювання інтелектуального потенціалу підприємства

e132po2.pdf

Попов О. В. Організація маркетингової діяльності учасників кластерно-мережних структур

e132ste.pdf

Степанова Е. Р. Система показників стимулюючого характеру та її вплив на змінну частину заробітної плати

 

e132sto.pdf

Сторінка з вихідними даними