e123tit.pdf

Титульний аркуш

 

e123zvo.pdf

Зворот титульного аркуша

 

e123zmi.pdf

Зміст

 

e123con.pdf

Contents

Механізм регулювання економіки

e123kor.pdf

Корнейчук Б. В. Критика націоналізму в працях М. І. Туган-Барановського

e123fed.pdf

Федосєєнко І. Г. Теоретичні узагальнення щодо сутності державної підтримки розвитку підприємництва

e123sys.pdf

Сисоєва Л. Ю. Проблеми рейтингування банків за системою CAMELS

e123bur.pdf

Буріменко Ю. І., Бабур І. П. Науково-методичні засади оцінки ефективності інноваційно-інвестиційної програми розвитку оператора зв’язку

e123stu.pdf

Стукало Н. В., Деркач М. І. Сучасні детермінанти регіонального розвитку

e123kre.pdf

Крекотун С. А. Обґрунтування господарських рішень у малому бізнесі

e123pid.pdf

Підгаєць С. В., Сіташ Т. Д. Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства в системі охорони здоров’я

e123bab.pdf

Бабенко Н. О. Вибір стратегії ребрендингу

e123rev.pdf

Ревякін О. О. Правові та інституційні основи регулювання трудової діяльності в умовах детінізації економічної сфери

Економіка підприємства та управління виробництвом

e123gon.pdf

Гонтарева І. В., Ніжегородцев Р. М. Категоріальний апарат оцінювання ефективності розвитку підприємств

e123mul.pdf

Мултанівська Т. В., Воінова Т. С. Теоретичні основи внутрішнього аудиту та його місце в системі управління компанією

e123vas.pdf

Васюренко В. О., Синюгіна Н. В. Фінансова безпека зовнішньоекономічної діяльності підприємства

e123sha.pdf

Шаповалов О. М. Модель логістичної системи підприємства

e123nov.pdf

Новіков Ф. В., Бенін Є. Ю. Визначення умов зменшення собівартості виготовлення деталей машин

e123sma.pdf

Смачило Т. В. Моделювання впливу кваліфікації працівників на діяльність підприємства

e123pi2.pdf

Піддубна Л. І. Експортний потенціал машинобудівного комплексу Харківської області України в контексті викликів глобальної конкуренції

e123les.pdf

Лещенко О. В. Розробка структури концептуальної моделі комп’ютеризованої системи адаптивного управління конкурентоспроможністю підприємства

Ефективність управління персоналом на підприємстві

e123par.pdf

Парфьонова Л. Г. Місце та роль системи вищої освіти у сучасному суспільстві

e123ter.pdf

Терованесов М. Р., Кратт О. А. Інерційний характер розвитку вищої освіти

 

e123sto.pdf

Сторінка з вихідними даними