e122tit.pdf

Титульний аркуш

 

e122zvo.pdf

Зворот титульного аркуша

 

e122zmi.pdf

Зміст/Contents

Механізм регулювання економіки

e122vol.pdf

Волкова О. М. Держава в суспільстві та в його господарській
сфері: некласичний підхід

e122sem.pdf

Семененко І. М. Цільова організаційна структура управління
франчайзинговою системою

e122stj.pdf

О. Стієпчевіч. До питання еволюції досліджень раціональної
економічної поведінки

e122koz.pdf

Козьменко О. В. Конопліна Ю. С. Соціальне страхування
в Україні в контексті пенсійної реформи

e122pyl.pdf

Пилипенко А. А., Дуда О. В. Організація управління розвитком потенціалу кластерних структур засобами збалансованої системи показників

e122rad.pdf

Д. Радовіч. Інституціональна економічна теорія як рольова
модель економіки конвенції

e122mcn.pdf

Дж. Мак Ніл. Економічне зростання і розвиток: кого це хвилює?

e122gav.pdf

Гавкалова Н. Л., М. Барка Зін. Синтезований капітал і модернізація суспільства

e122bog.pdf

Богуславський Є. І., Тищенко А. І. Диверсифікація: синергетичний ефект або мультиплікатор комплементарності

e122zin.pdf

Зінковський М. О., Дзьобко І. П. Проблеми та умови реалізації оптимального управління потоковими процесами

e122sta.pdf

К. Стедлменн. Усвідомлення ризику покупців у різних економічних ситуаціях: наслідки для В2В-маркетинг-менеджменту

e122kal.pdf

Калашников В. В., Кавун С. В. Аналіз олігополістичної моделі ринку (на прикладі ринку електроенергії в Мексиці)

e122kas.pdf

Касьяненко В. О. Розвиток науково-методичних підходів до розуміння потенціалу як економічної категорії

e122she.pdf

Шевчук О. А. Монополія знань як основний чинник економічного зростання в умовах розвитку глобалізації

Економіка підприємства та управління виробництвом

e122dor.pdf

Дорохов О. В., Малярець Л. М. Фазі модель SWOT-аналізу функціонування фармацевтичного підприємства

e122nas.pdf

Г. Насреддін, Дж. Анніс. Теорія зацікавлених сторін, корпоративне управління та когнітивні методи відображення

e122lab.pdf

Лабунська С. В., Прокопішина О. В. Специфічні задачі обліку в системі управління економічною безпекою інноваційної діяльності підприємства

e122ilc.pdf

Ільченко С. В. Оптимізація регуляторних механізмів як умова конкурентоспроможного транспортного комплексу

e122sma.pdf

Смачило І. І. Методи управління сталим розвитком підприємства

e122zan.pdf

Занегін А. Г. Державно-ринкові відносини як еволюційні ігри

e122slu.pdf

Слуцька О. В. Методичний підхід до оцінювання ризику дефолту емітентів корпоративних облігацій

 

e122sto.pdf

Сторінка з вихідними даними