e114titu.pdf

Титульний аркуш

 

e114zmis.pdf

Зміст

Механізм регулювання економіки

e114pant.pdf

Пантелєєв В. П., Лепілін М. Г. Алгоритми захисту активів та власного капіталу фінансової безпеки суб’єктів підприємництва

e114stru.pdf

Strupynska N. V. Corporate social responsibility: what does it mean?

e114dajn.pdf

Дейнеко Є. В. Теоретичні аспекти ефективності публічного виступу

e114koby.pdf

Кобилянська А. В. Теоретичні та практичні аспекти лібералізації потоків капіталу

e114zima.pdf

Зима А. Г. Развитие международного туризма

e114sotn.pdf

Сотник И. Н., Могиленец Т. В. Концептуальные подходы к формированию рынков экосистемных услуг

e114smok.pdf

Смоквіна Г. А. Стан та заходи щодо поліпшення рівня життя і доходів населення

e114mala.pdf

Малаєва Т. В. Сучасна криза агропромислового комплексу України та шляхи її подолання

e114atam.pdf

Атаманюк Е. А. Комплексна оцінка гендерних проблем соціально-економічної сфери Луганської області

e114nusi.pdf

Нусінова О. В. Діагностика ймовірності банкрутства з урахуванням заборгованості перед афілійованими особами

e114muzh.pdf

Мужилівський В. В. Визначення сутності обов’язкового страхування

e114us.pdf

Ус Г. О. Модель системи управління знаннями підприємства на основі агентів

e114zabo.pdf

Заболотний Г. М., Козловський С. В. Інноваційний підхід до розробки методології опису моделей розвитку сучасних економіч­них систем

e114iorg.pdf

Іоргачова М. І. Проблеми корпоративного кредитування в Україні

Економіка підприємства та управління виробництвом

e114oten.pdf

Отенко І. П. Парадигма управління потенціалом соціально-виробничих систем

e114gavk.pdf

Гавкалова Н. Л. Чаплигіна Ю. С. Підходи щодо визначення безпеки підприємства

e114popo.pdf

Попов О. В. Синергетична парадигма та інститути довгострокової лояльності в організації маркетингової діяльності промислового підприємства

e114dika.pdf

Дікань Л. В., Малахов В. А. Теоретичні аспекти сутнісного розуміння фінансових потоків промислового підприємства

e114yokh.pdf

Йохна М. А., Соколюк Г. О. Методичні підходи до формування системи управління конкурентоспроможністю підприємств у глобалізованій економіці

e114turk.pdf

Турко М. О. Теоретичні основи управління ризиками підприємства

e114maka.pdf

Макарова Г. С. Форми оцінки економічного потенціалу підприємства

e114vart.pdf

Вартанова О. В. Організація процесів здобування і передавання знань на промисловому підприємстві

e114kolu.pdf

Колупаєва І. В., Приходько Н. І. Пільгова ставка з податку на прибуток підприємствяк стимул розвитку економіки

e114mari.pdf

Мар’юк Т. В. Теоретичні аспекти визначення сутності поняття "ринкова вартість підприємства"

e114smac.pdf

Смачило Т. В. Модель динаміки структури фондів підприємства

e114vasy.pdf

Васюренко В. О. Економічний зміст фінансового регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства: теоретичні аспекти питання

e114boya.pdf

Боярська М. О. Управління інноваційними процесами на підприємствах: особливості реалізації

e114pere.pdf

Перерва П. Г., Ткачова Н. П. Розвиток методів аналізу фактичного стану конкурентних переваг підприємства

e114kotl.pdf

Котлярова В. Г. Оцінка процесу управління вхідними матеріальними потоками на коксохімічних підприємствах

Ефективність управління персоналом на підприємстві

e114rude.pdf

Руденко Ю. В. Ведение записей при самостоятельной работе с литературой

e114shes.pdf

Шестакова Е. А. Приемы черной риторики в коммуникационном процессе