e113titu.pdf

Титульний аркуш

Механізм регулювання економіки

е113ukra.pdf

Українська Л. О., Соболев В. М. Форми коопераційного співробітництва підприємств у міжнародних економічних відносинах

e113dika.pdf

Дікань Л. В., Дейнеко Є. В. Людський фактор у забезпеченні ефективності державного внутрішнього фінансового контролю

e113novi.pdf

Новікова М. М., Новіков Д. А. Методичний підхід до вимірювання та оцінювання трудового потенціалу регіону

e113babe.pdf

Бабенко Н. О., Огієнко С. О. Практичні аспекти використання стратегічної моделі М. Портера

e113doro.pdf

Доронін А. В., Полубєдова А. О. Ретроспективний аналіз формування теорії організаційної поведінки персоналу

e113kutk.pdf

Кутковецька Т. О. Оцінка економічної ефективності садівництва

e113dobr.pdf

Добровольська І. О. Теоретичні аспекти сутнісного розуміння категорії "заощадження населення"

e113roda.pdf

Родащук Г. Ю. Методика оцінки якості пасажирських перевезень у сільській місцевості

e113moch.pdf

Мочалина О. С. Индикаторы аграрного производства и их взаимосвязь с инвестиционными потоками

e113zavs.pdf

Завсегдашняя И. В. Разработка комплексной модели управления запасами для проекта оптимизации складских площадей торгово-розничного предприятия

e113kain.pdf

Кайнова Т. В. Формування механізму забезпечення соціально-економічної ефективності кадрового менеджменту

e113prox.pdf

Прохоренко Е. В. Модель ранжирования бизнес-процессов на основе трехмерной матрицы

e113pono.pdf

Пономаренко Є. В., Анненкова О. В. Механізм державного управління науково-технічним та інноваційним розвитком регіонів України

e113krae.pdf

Краєвська Г. О. Сучасні механізми формування людського капіталу сільських поселень України

e113zhux.pdf

Жихор О. Б., Куценко Т. М. Оцінка потенціалу інноваційного розвитку регіону

e113levh.pdf

Левчинський Д. Л. Механізм фінансування реконструкції житлового фонду мегаполісу в умовах дефіциту бюджетних ресурсів

e113fedi.pdf

Федишин І. Б. Економетричне моделювання машинобудування регіону з урахуванням факторів впливу

e113gera.pdf

Геращенко И. Н. Культура речи в системе коммуникативных качеств персонала как одно из конкурентных преимуществ человеческих ресурсов

Економіка підприємства та управління виробництвом

e113push.pdf

Пушкарь А. И., Сибилев К. С. Методический подход к оценке качества информационных работ предприятия

e113tank.pdf

Таньков К. М., Бахурець О. В. Методичні підходи до визначення і класифікації ланцюгів поставок промислових підприємств

e113kovh.pdf

Ков'ях Т. В. Компаративний аналіз концепцій життєвого циклу підприємства

e113smol.pdf

Смолякова О. М. Збалансована система показників як інструмент контролінгу машинобудівних підприємств (на прикладі Харківського регіону)

e113kors.pdf

Корсаков Д. О. Організаційна діагностика системи управління персоналом підприємства

e113ross.pdf

Россіхіна О. Є. Вплив конкурентоспроможності продукції
на конкурентоспроможність будівельного підприємства

e113pake.pdf

Пашкевич М. С. Удосконалення методики аналізу та оцінки ефективності використання виробничих ресурсів підприємства

e113nyka.pdf

Ніколайчук М. В. Організація контролінгу ризиків на підприємствах та переваги освоєння ризик-технологій

Ефективність управління персоналом на підприємстві

e113seny.pdf

Сеничкина Е. Э. Закон первого впечатления в системе имиджа преподавателя

e113koro.pdf

Коротич А. А. Зростання соціального капіталу через підвищення ефективності ділового мовлення людини

e113ogor.pdf

Огородняя Е. Н. Определение влияния ментальных законов на формирование личностных качеств и приоритетов студентов

e113sobo.pdf

Соболев В. Г. Голос: его развитие и воспитание

e113korc.pdf

Корчагина Г. А. Выбор стилей речи и их функциональные особенности для управленческого персонала

e113kost.pdf

Костюченко А. М. Маркетингові комунікації у формуванні іміджу вищих навчальних закладів

e113chma.pdf

Чумакова О. А. Работа с книгой, журналом, газетой при подготовке лекции

e113usmi.pdf

Ус М. И. Основные способы запоминания информации

e113meln.pdf

Мельник О. О. Дослідження сучасних тенденцій та визначення методологічних основ забезпечення економічної безпеки підприємства