Механізм регулювання економіки

u112pono.pdf

Пономаренко В. С. Прогнозування динаміки кількісних показників системи освіти України

u112zima.pdf

Зима А. Г. Преодоление экономического кризиса в странах ЕС

u112milo.pdf

Мілов О. В., Баканьова А. Б. Мультимодельне представлення інвестиційного проекту у просторі станів

u112pogr.pdf

Погріщук Б. В. Стратегія інноваційного розвитку АПК: формування та реалізація

u112cher.pdf

Чернишов В. В. Сучасне розуміння поняття антикризового управління

u112pjat.pdf

Пятковська О. Р. Динаміка обсягів та географічної трансформації зовнішньої трудової міграції українців

u112shmo.pdf

Шморгай М. Б., Кривень Н. В. Сучасні тенденції розвитку банківського мікрокредитування малого бізнесу в Україні

u112pon2.pdf

Пономаренко Є. В., Анненкова О. В. Концептуальні основи державного управління науково-технічним та інноваційним розвитком регіонів

u112gord.pdf

Гордієнко Т. М. Особливості методології дослідження економічної безпеки регіону

u112lukj.pdf

Лукянихін В. О.,  Безуська А. Ю. Теоретико-методичні основи еколого-збалансованого управління соціально-економічним розвитком регіонів

u112kolm.pdf

Колмакова О. М. Теоретичні аспекти прогнозування кризових явищ

u112evse.pdf

Євсєєва О. О. Формування соціальної стратегії в механізмі реалізації регіональної політики

u112lokt.pdf

Локтев Э. М., Захарченко Д. А. Перспективы развития и использования возобновляемых  энергетических ресурсов в Украине

u112erfo.pdf

Єрфорт І. Ю., Єрфорт Ю. О. Аналіз системи амортизації основних засобів в Україні

u112pars.pdf

Паршин Ю. І. Стратегія ефективного використання ресурсів на підприємствах гірничодобувної галузі

u112sotn.pdf

Сотніков В. І., Сотнікова О. О. Періодизація життєвого циклу інноваційного процесу

u112pash.pdf

Пашкевич М. С. Реалізація державної регіональної політики в умовах розбудови інформаційного суспільства

u112popo.pdf

Попова Н. В., Величко Я. И. Маркетинговое исследование потребительских предпочтений в сфере гостиничных услуг

u112salk.pdf

Сальков Д. А. Особенности правового регулирования деятельности естественных монополий постсоветских государств

Економіка підприємства та управління виробництвом

u112pon3.pdf

Пономаренко В. С., Гонтарева І. В. Структуризація показників системної ефективності розвитку підприємств

u112push.pdf

Пушкарь А. И., Сибилев К. С. Концептуальные основы управления информационной деятельностью предприятия

u112tank.pdf

Таньков К. М., Бахурець О. В. Дослідження синергетичних ефектів при формуванні ланцюгів поставок промислових підприємств

u112yusa.pdf

Юсаф Аб Абди Алсулаиман. Развитие маркетинговой стратегии инвестиционной деятельности торговой компании

u112tely.pdf

Телишевська Л. І. Першочергові умови активізації інноваційної діяльності як основи товарної політики сучасних підприємств

u112tysh.pdf

Тишенко Д. О. Вибір програм розвитку високотехнологічної продукції підприємств

u112bube.pdf

Бубенко П. Т., Телепнєва О. С. Центр механообробки елементна складова механообробної виробничої системи

u112labu.pdf

Лабунська С. В., Курган Н. В. Інформаційне забезпечення управління додатковими ефектами систематичної інноваційної діяльності підприємства

u112tkac.pdf

Ткачова А. В. Теоретична сутність логістичної діяльності підприємства

u112par2.pdf

Паршина О. А. Стратегія розвитку промислового підприємства в умовах обмежених виробничих ресурсів

u112nusi.pdf

Нусінова О. В. Визначення розрахункової вартості бізнесу промислових підприємств з точки зору їх власників

u112niko.pdf

Ніколайчук М. В. Модель оптимізації управління ризиком портфеля реалізації продукції підприємств

u112smac.pdf

Смачило І. І. Прогнозування сталого розвитку підприємства

u112yare.pdf

Яремчук І. М. Удосконалення організації системи підвищення кваліфікації державних службовців у контексті її соціальної та економічної ефективності

u112ruda.pdf

Рудак С. М. Інтегральна оцінка діяльності НПФ

u112neby.pdf

Небилиця О. А. Карєрне зростання як функція управління персоналом підприємства