Економіка підприємства та управління виробництвом

e111pono.pdf

Пономаренко В. С., Гонтарева І. В. Проблема оцінки системної ефективності функціонування та розвитку підприємства

e111orlo.pdf

Орлов П. А. Проблемы управления качеством продукции и повышения социальной ответственности предприятий

e111lepe.pdf

Лепейко Т. І., Назаров Н. К. Організаційна перебудова персоналу підприємства як складова процесу реструктуризації

e111satu.pdf

Сатушева К. В., Душка О. В. Принципи стратегічного управління розвитком людських ресурсів виробничої організації

e111tysh.pdf

Тишенко Д. О., Затєйщикова О. О. Оцінка ефективності діяльності управлінського персоналу підприємства

e111abuh.pdf

Абухамедех А., Бесараб Д. А. Класифікація методів економічного моніторингу логістичної системи

e111novi.pdf

Новіков Ф. В., Шкурупій Ю. В. Оцінка економічної ефективності технологічних процесів обробки деталей

e111golu.pdf

Голубєва Т. В., Ракітіна Л. І. Особливості активізації трудової поведінки підлеглих керівником-лідером

e111poly.pdf

Полякова Я. О. Актуальні підходи управління міжнародною економічною діяльністю підприємства

e111luki.pdf

Лукин В. А., Маляревский Ю. Д. Моделирование единого Плана счетов для коммерческих предприятий и бюджетных организаций Украины (на примере счетов 1 класса)

e111shko.pdf

Школьник І. О., Діденко І. С. Фінансовий стан підприємств у сучасних умовах

e111pili.pdf

Пилипенко А. А. Архітектоніка обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємств та їх обєднань

e111chor.pdf

Чорна О. Є. Світові тенденції та прогнози економічного зростання

Механізм регулювання економіки

e111zima.pdf

Зима О. Г. Екологічний туризм як провідний фактор розвитку туризму

e111pol2.pdf

Полякова С. В. Соціальний аудит як технологія управління  соціальними процесами

e111grus.pdf

Грущинська Н. М. Зовнішньоекономічні пріоритети України у кризових процесах сучасності

e111evse.pdf

Євсєєва О. О. Соціальне підприємництво як чинник росту потенціалу соціально-економічного розвитку регіону

e111yahn.pdf

Яхно Т. П. Основні тенденції розвитку ринку електроенергетики в Україні

e111kosy.pdf

Косяк А. П., Гелеверя Є. М. Соціально-економічні основи розвитку процесу відновлення міського житлового фонду регіону

e111kuht.pdf

Кухтій Л. П., Воробйова К. О. Вплив макроекономічних факторів на динаміку заощаджень населення

e111tert.pdf

Тертычная Л. И., Волощук М. В. Некоторые аспекты повышения конкурентоспособности Украины на рынке трансшипмента  в Черноморском регионе

e111krug.pdf

Круглов В. В., Морозова С. В. Проблеми і тенденції управління  державним майном в Україні

e111belo.pdf

Бєлов О. В., Монастирна Н. В. Акредитивна форма розрахунку як фінансовий інструмент хеджування валютних ризиків

e111pros.pdf

Проскура В. Ф. Економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності регіонусутність і методи забезпечення

e111blyz.pdf

Близнюк Т. П. Крос-культурні особливості комунікацій в Україні

e111zhur.pdf

Журавльова Ю. Ю. Особливості розвитку регіональних програм підтримки малого підприємництва у Полтавській області

e111gori.pdf

Горіна Г. О. Аналіз розвитку міжнародних та національних готельних  мереж в Україні

e111cher.pdf

Чернявська О. В., Тимошенко О. В. Особливості фінансування соціально-економічних потреб територіальних громад: зарубіжний досвід

e111pala.pdf

Паламарчук О. С. Інноваційний потенціал регіону як економічна категорія

e111savc.pdf

Савченко І. Г. Парадигма створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом

Ефективність управління персоналом на підприємстві

e111afan.pdf

Афанасьєв М. В., Плоха О. Б. Формування системи управління самостійною роботою студентів

e111lugo.pdf

Лугова В. М., Сєріков Д. О. Сучасний стан дослідження проблем мотивації персоналу в дисертаціях українських вчених

e111lokt.pdf

Локтєв Е. М., Смазний В. В. Організаційно-економічний механізм ВНЗ: стратегія інноваційного розвитку

e111sala.pdf

Салашенко Т. И. Особенности использования приемов черной риторики

e111bobk.pdf

Бобкова А. Ю. Методы аргументации в научной дискуссии

e111goiv.pdf

Гой В. В. Значение коммуникативного взаимодействия в украинском бизнес-обществе

e111kriv.pdf

Криворучко А. С. Харизма преподавателя как основа  его профессионального успеха