Механізм регулювання економіки

e104pono.pdf

Пономаренко В. С. Моніторинг формування іміджу університету

e104dika.pdf

Дікань Л. В. Принципи фінансового контролю як основа теорії фінансового контролю

e104golu.pdf

Голуб Ю. О. Методи державного аудиту (теоретичні аспекти питання)

e104lin.pdf

Лин Я. І. Оцінка і контроль ефективності використання державних коштів

e104siny.pdf

Синюгіна Н. В. Зарубіжний досвід організації незалежного аудиту та його адаптація до національного середовища

e104naid.pdf

Найденов В. С. Уроки кризиса для Украины

e104marc.pdf

Марцин В. С. Інвестиційно-інноваційна діяльність під кутом зору рівня діагностики існуючого стану економіки

e104logu.pdf

Логунова Н. А. Сегментирование рынка яхтенного туризма в Крыму

e104zima.pdf

Зима А. Г. Университетские города как центры туризма

e104lebe.pdf

Лебедєва О. А. Вплив сектору туристичних послуг на розвиток національної економіки

e104bere.pdf

Бережна А. Ю., Попова Ю. М. Методологічні підходи щодо моделювання сталого соціально-економічного розвитку міста

e104cher.pdf

Чернікова Г. С. Аналіз вітчизняного ринку торговельної нерухомості

e104solo.pdf

Солоха Д. В. Теоретико-методичні основи оцінки рівня інноваційного потенціалу промислового регіону

e104lyam.pdf

Лямець В. І., Ягольницький О. А. Концептуальні основи побудови стратегії кластера

e104atam.pdf

Атаманюк Р. Ф. Інтегральна оцінка рівня економічного розвитку регіонів України

e104miro.pdf

Мірошник М. В., Оккерт І. Л. Дослідження впливу окремих факторів зовнішнього середовища на загальний розвиток сервісного сектору

e104mar2.pdf

Марченко О. С. Интеграция знаний как основа инновационной деятельности

e104sard.pdf

Сардак С. Е. Оптимізація системи управління розвитком людських ресурсів у світовому господарстві

e104derk.pdf

Деркач Т. В. КанадаНАФТА: від зони вільної торгівлі до реальної інтеграції

e104dron.pdf

Дронова А. Ю. Аналіз поставок пального на ринку нафтопродуктів України: імпортний аспект

e104bahu.pdf

Бахурець О. В. Бізнес-моделі виробничо-логістичних ланцюгів при формуванні коопераційних звязків

e104gryt.pdf

Грицюк П. М. Динамічна модель прогнозування нестаціонарних процесів в агропромисловості

e104buga.pdf

Бугаєнко А. В. Роль банківських установ у контролі за діяльністю конвертаційних центрів

Економіка підприємства та управління виробництвом

e104gavk.pdf

Гавкалова Н. Л., Криворучко А. С. Витрати на персонал: сутність та класифікація

e104shul.pdf

Шульга Н. М. Розробка пропозицій щодо визначення пріоритетних напрямів модифікації внутрішнього фінансового контролю на підприємстві

e104tara.pdf

Таранюк Л. М. Моделювання реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств

e104poid.pdf

Пойда-Носик Н. Н., Ємець Г. О. Поняття, види та напрями боротьби з протиправним поглинанням підприємств

e104homa.pdf

Хома І. Б. Управління проблемним підприємством на основі діагностованого рівня економічної безпеки

e104gnyr.pdf

Гниря А. В. Методичне забезпечення оцінки ефективності діяльності персоналу організацій на груповому та командному рівнях

e104grab.pdf

Грабовецький Б. Є., Пілявоз Т. М. Оцінка впливу інновацій на підвищення ефективності виробництва

e104rozh.pdf

Рожко Ю. С. Возможные границы резервирования в моделях развития угольных шахт

e104gruz.pdf

Грузіна І. А., Дериховська В. І. Розвиток працівників як невідємний елемент стратегії управління персоналом

e104dzob.pdf

Дзьобко І. П. Організаційно-економічне забезпечення впровадження логістичного підходу до управління підприємством

Економіко-математичні методи та моделі

e104maly.pdf

Малярець Л. М., Добровольський А. П. Удосконалення методу Фогеля у задачах про призначення

e104tyzh.pdf

Тижненко О. Г., Тижненко Л. О. Теоретичні та методичні аспекти застосування парної лінійної регресії в задачах економічного прогнозування

Ефективність управління персоналом на підприємстві

e104doro.pdf

Дороніна М. С. Наукова практика в системі магістратури. Зміст і особливості організації

e104chap.pdf

Чаплыгина Ю. С. Возможности черной риторики для достижения успеха