Механізм регулювання економіки

e103pono.pdf

Пономаренко В. С. Моніторинг сприйняття студентами заходів щодо підвищення якості підготовки фахівців

e103mart.pdf

Марцин В. С. Особливості формування стратегії залучення іноземних інвестицій в Україні та їх оцінка

e103luki.pdf

Лукин В. А., Маляревский Ю. Д. Совершенствование законодательства о бухгалтерском учете в Украине

e103zima.pdf

Зима А. Г., Зима О. Г. Организация чартерных программ в туризме

e103golu.pdf

Голуб Ю. О. Кредитне забезпечення як джерело фінансування субєктів господарювання

e103sele.pdf

Селезньова Г. О. Особливості формування стратегії розвитку компетентної організації

e103zhyh.pdf

Жихор О. Б., Григорєва М. І. Особливості формування інноваційної політики розвитку регіонів у світлі теорій регіональної економіки

e103olsh.pdf

Ольшанський О. В. Створення спільних підприємств у галузі туризму дієвий захід залучення іноземного капіталу

e103gera.pdf

Герасименко В. Г. Експрес-аналіз якості та конкурентоспроможності готельного господарства курортного міста

e103klet.pdf

Клецова К. В. Аналіз розвитку HR-ринку як підґрунтя забезпечення конкурентоспроможності персоналу підприємств

e103blon.pdf

Блонська О. Л. Сутність та механізм функціонування внутрішнього ринку

e103sely.pdf

Селютін В. М. Можливості розвитку пізнавального туризму в Харківському регіоні

e103maka.pdf

Макарова Н. А. Исследование влияния рисков на эффективность инвестиционных проектов

e103erfo.pdf

Ерфорт О. Ю. Трансформация теоретических подходов к проблеме финансирования высшего образования

e103evse.pdf

Євсєєва О. О. Основи та проблеми сегментування ринку в Україні

e103zinc.pdf

Зинченко Н. В. Інституціональні умови залучення інвестицій в аграрний сектор України

e103asta.pdf

Астахова Е. В. Особенности функционирования субъектов рынка туристических услуг

Економіка підприємства та управління виробництвом

e103lepe.pdf

Лепейко Т. И., Баланович А. Н. Особенности функционирования виртуальных предприятий в современных условиях

e103pili.pdf

Пилипенко А. А., Стиренко Л. М. Організація обліку та консолідації інформації в системі конкурентної розвідки

e103gruz.pdf

Грузіна І. А. Вплив факторів нематеріальної мотивації на формування трудової поведінки робітників

e103mala.pdf

Малахов В. А. Модель аналізу узгодженості руху матеріальних та фінансових потоків субєктів господарювання

e103kobz.pdf

Кобзев П. М. Параметрическая идентификация открытости организационно-экономических систем как объекта стратегических изменений

e103vart.pdf

Вартанова О. В. Сутність і види стратегічної компетенції підприємства

e103poto.pdf

Поторочин С. О. Сучасні підходи до оцінки розвитку організаційної культури на промисловому підприємстві

Ефективність управління персоналом на підприємстві

e103pysm.pdf

Письмак В. О. Теоретичні аспекти написання наукової статті

e103sere.pdf

Середа А. С. Речевая культура делового разговора

e103kano.pdf

Канова А. А. Установление контакта с аудиторией как основа успеха публичного выступления

e103slut.pdf

Слуцкая О. В. Искусство владения  аудиторией в системе вербальной коммуникации

e103luti.pdf

Лутицкая Ж. С. Понятие о культуре делового общения

e103kali.pdf

Калинина Я. В. Композиция речи в ораторском искусстве

e103gol2.pdf

Голубев С. Н. Искусство ведения спора

e103fedo.pdf

Федосеенко И. Г. Правила игры возможностями языка путь к успеху

e103koma.pdf

Комарова А. В. Место и роль паузы в вербальной коммуникации

e103zaha.pdf

Захаров В. А. Голос и процесс его воспитания в коммуникативном процессе

e103lake.pdf

Лакейхина В. С. Риторика как искусство и наука

e103anto.pdf

Антоненко С. В. Стратегічні елементи чорної риторики як засіб досягнення успіху