Механізм регулювання економіки

e102pono.pdf

Пономаренко В. С. Упровадження персональних навчальних систем у навчальний процес

e102ivan.pdf

Іванов Ю. Б., Бережна Ю. В. Податкова безпека: сутність та умови забезпечення

e102serd.pdf

Сердюков К. Г. Стратегия управления деятельностью учетных операторов фондового рынка в процессе реализации основных положений Закона Украины "Об акционерных обществах"

e102plot.pdf

Плотницька С. І. Соціальна інфраструктура регіону: особливості функціонування і регулювання

e102naid.pdf

Найденов В. С. Создание основ инновационного развития

e102yats.pdf

Яценко М. В. Сучасний рівень і перспективи ефективного розвитку мясного промислового птахівництва (на прикладі Черкаської області)

e102rogo.pdf

Рогожин В. Д., Затєйщикова О. О. Обґрунтування процесу прийняття управлінських рішень

e102skok.pdf

Скоков Б. Г., Першина Г. О. Формування портфеля обовязків комітетів наглядових рад акціонерних товариств будівельної галузі

e102nema.pdf

Немашкало О. А. Ключові напрями аналізу людських ресурсів у міжнародному бізнесі

e102egor.pdf

Єгорова О. О. Запровадження нових форм спеціальних правових режимів економічної діяльності в Україні

e102tank.pdf

Таньков К. М., Бахурець О. В. Теоретичні аспекти менеджменту виробничо-логістичних ланцюгів в умовах формування коопераційних звязків

Економіка підприємства та управління виробництвом

e102hohl.pdf

Хохлов М. П., Мельник Ю. О. Демографічний фактор відтворення трудового потенціалу підприємства

e102kobz.pdf

Кобзев П. М. Концепция параметрической идентификации информационной открытости и рыночных отношений в ОЭС и СЭС

e102pere.pdf

Перерва П. Г., Товажнянський В. Л. Антикризовий моніторинг фінансово-економічних показників роботи машинобудівного підприємства

e102mosk.pdf

Москаленко Н. О. Обґрунтування показників для аналізу управління змінами підприємства

e102pash.pdf

Пашкевич М. С. Розвиток методичних підходів фінансового планування і контролю на підприємстві

e102sazo.pdf

Сазонець І. Л., Джур О. Є. Програми науково-технічного співробітництва як основа збереження кадрового потенціалу підприємств

e102yule.pdf

Юлегіна І. В. Класифікація стратегій управління маркетинговою діяльністю підприємства

e102karn.pdf

Карнаух К. В. Сучасний стан управління обєктами промислової власності в інноваційній діяльності суднобудівних підприємств

e102drap.pdf

Драпіковський О. І., Іванова І. Б. Нерухоме майно: проблеми цілісності обєкта та адекватності його оцінки

Ефективність управління персоналом на підприємстві

e102meln.pdf

Мельник В. І. Використання технологічного підходу при розробці дистанційного навчального курсу "Регіональна економіка"

e102gont.pdf

Гонтарева І. В., Тишенко Д. О. Формування компетенцій студентів під час проходження тренінгу за фахом "Економіка підприємства"

e102perm.pdf

Перминова А. А. Литературный язык основа культуры речи

e102sele.pdf

Селезнева Е. В. Функциональные особенности пауз и их использование в практике лектора

e102latu.pdf

Латунова К. Б. Искусство устного слова как способ достижения успеха

e102fedo.pdf

Федосеенко И. Г. Характеристика функциональных стилей речи

e102shch.pdf

Щепаняк В. Ю. Способы построения ораторской речи: успешное выступление

e102vasi.pdf

Васильева Я. А. Роль интонации в совершенствовании ораторского искусства

e102deri.pdf

Дериховская В. И. Значение композиционного построения речи в процессе вербальной коммуникации

e102zhur.pdf

Жураковская А. В. Тактическое применение черной риторики в вербальной коммуникации

e102mand.pdf

Мандзюк М. М. Ораторське мистецтво і мистецтво красномовства та їх роль у покращенні комунікаційних процесів на підприємстві

e102kost.pdf

Костяная О. В. Правила подготовки к публичному выступлению

e102didu.pdf

Дидух В. В. Техника постановки вопросов как элемент деловой репутации

e102emel.pdf

Емельянова О. А. Образование голоса и процесс его воспитания в системе вербальной коммуникации

e102mozg.pdf

Мозговая Е. А. Техника дыхания как основа звучания голоса

e102oten.pdf

Отенко В. І., Варцаба В. І. Концепція інкременталізму щодо реалізації стратегічного вибору підприємства