Механізм регулювання економіки

e101ivan.pdf

Іванов Ю. Б., Чумакова О. О. Щодо визначення видів податкової конкуренції

e101kolo.pdf

Колодізєва Т. О. Особливості логістичних стратегій для інноваційних продуктів

e101marc.pdf

Марцин В. С. Методологічні засади формування фінансово-кредитної політики банку в період виходу з кризи

e101gryn.pdf

Гринащук І. І. Критичний аналіз методичних підходів до оцінки фінансового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці

e101kozl.pdf

Козловський С. В. Сучасні підходи до стратегічного управління регіональною соціально-економічною системою

e101savc.pdf

Савчук Т. В. Прибуток до вирахування фінансових витрат та податків: економічний зміст і методика розрахунку у вітчизняній практиці

e101ryzh.pdf

Риженко І. Є. Податковий аудит як засіб забезпечення контрольних функцій держави у сфері оподаткування

e101sush.pdf

Сущенко О. А., Часовський С. А. Розвиток транскордонного співробітництва як основи активізації зовнішньо­економічної діяльності підприємств регіону

e101yaro.pdf

Яровикова Т. И.  Мотивация деятельности субъектов хозяйствования в рыночной экономике

e101zima.pdf

Зима О. Г. Карнавал як складова подієвого туризму

e101stah.pdf

Стаховський А. В. Нецінове обмеження розмірів кредитів як механізм впливу на управління ліквідністю комерційних банків

e101tarn.pdf

Тарнавська Н. П., Сивак Р. Б. Трансформація управління логістичними ланцюгами цінності в нових конкурентних умовах

e101grab.pdf

Грабовецький Б. Є., Пілявоз Т. М. Оцінка порівняльної важливості напрямків інноваційного розвитку промислового підприємства на основі методу експертних оцінок Дельфі

e101ploh.pdf

Плоха О. Б. Теоретичні аспекти формування компетенцій організації

Економіка підприємства та управління виробництвом

e101buzk.pdf

Бузько І. Р., Буздаков Л. М. Коопераційна взаємодія підприємств малого та великого бізнесу і її організаційне супроводження

e101pidd.pdf

Піддубна Л. І. Концепція предметно-методологічного оновлення та розвитку теорії міжнародної конкурентоспроможності підприємства

e101novi.pdf

Новікова М. М. Методичне обґрунтування прийняття рішень у системі управління трудовим потенціалом машинобудівних підприємств

e101korz.pdf

Корженко К. А. Аналіз основних характеристик місць локалізації підприємств роздрібної торгівлі

e101vyat.pdf

Вяткін П. С. Визначення загального ефекту формування безвідходного виробництва на переробних підприємствах АПК

e101rude.pdf

Руденко Г. Р. Теоретичні аспекти визначення сутності та ефективності логістичної діяльності машинобудівного підприємства

e101gryc.pdf

Грицюк П. М. Дослідження проявів хаотичної динаміки у системі зерновиробництва України

e101pono.pdf

Пономаренко О. Е. Теоретичні аспекти фінансової безпеки підприємств

e101lypo.pdf

Липов В. В. Непреднамеренные последствия, гармония, комплементарность и экономические системы: "визуализация" "невидимой руки"

e101kuli.pdf

Куліков П. М. Формування концептуальних положень управління організаційними змінами підприємства

e101kipa.pdf

Кіпа М. О. Визначення організаційної гнучкості підприємства

e101shch.pdf

Щербаченко Л. В. Облік формування доходів спеціального фонду бюджетних установ від надання санаторно-курортних послуг

Економіко-математичні методи та моделі

e101senc.pdf

Сенчуков В. Ф. Застосування адитивних матриць у задачах дискретної оптимізації

e101kotl.pdf

Котлярова В. Г. Разработка модели определения оптимальной партии поставок в условиях непрерывного производства (на примере коксохимической подотрасли)

Ефективність управління персоналом на підприємстві

e101kleb.pdf

Клебанова Т. С., Яценко Р. Н. Особенности и опыт внедрения

информационных технологий в управление кафедрой