Welcome to our site!Редакційна колегія журналу інформує представників наукової спільноти про організаційні зміни і переформатування роботи щодо висвітлення результатів наукового пошуку авторів публікацій.
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (Засновник) погоджується з політикою і процедурами Видавця (Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»), надає згоду і приймає їх за основу у своїй діяльності при виконанні своєї частки роботи по виданню Журналу. 
Засновник (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) трансформує усі сайти (сторінки) Журналу (з архівним контентом статей) і забезпечує доступною і актуальною на сайті Університету сторінку з гіперпосиланням на Сайт Видавця, на якій вказуються: основні відомості про Журнал; його політика і мета; склад редакційної ради; редакційна етика і процедура, а Видавець адаптує усю інформацію щодо Журналу до власної політики і процедур.

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ ВИДАЦЯ

Оновлення даного сайту припинено з вересня 2018 року
Пономаренко В.С.
Шановні читачі та автори наукових статей!

Від імені редакційної колегії наукового журналу "Економіка розвитку" хочу звернутися до всієї наукової спільноти. Наш журнал – високопрофесійне видання міжнародного рівня, розраховане на широку аудиторію науковців та практиків. Головним його призначенням є висвітлення актуальних проблем економіки та забезпечення максимально широкого розповсюдження інформації про шляхи їх вирішення. Для цього "Економіка розвитку" щоквартально оприлюднює найвагоміші досягнення як провідних учених-економістів, так і молодих прогресивних науковців.

Слід враховувати, що не дивлячись на досить високий обсяг наукових досліджень, які проводяться українськими ученими-економістами, отримати визнання на міжнародному рівні можна лише маючи достатньо високий індекс цитування робіт. Саме тому ми активно ведемо роботу з включення наукового журналу "Економіки розвитку" до найбільш відомих наукометричних баз даних та з забезпечення представленості інформації про видання у провідних бібліотеках світу.
Пономаренко Володимир Степанович
Доктор економічних наук, професор
Заслужений діяч науки і техніки України,
Ректор Харківського національного
економічного університету,
Зав. кафедри інформаційних систем 
Ми прагнемо, щоб усі науковці усвідомлювали власну відповідальність за формування громадської думки щодо науки. Саме тому редакційна колегія прискіпливо ставиться до будь-якого прояву порушень етики у наукових публікаціях та використовує потужний інструментарій технічних засобів перевірки текстів на плагіат під час вирішення питання про прийняття статті до видання. Можу порекомендувати авторам застосовувати такий інструментарій під час підготовки статей для подачі у будь-який науковий журнал.

Також наголошую, що членами редакційної колегії є поважні вчені, які входять до провідних наукових установ та є керівниками чи представниками загальновизнаних наукових шкіл. Такий склад редакційної колегії забезпечує неупереджене ставлення до надісланих авторами матеріалів та гарантує об’єктивну оцінку підготовлених до оприлюднення статей. Входження до редакційної колегії науковців з різних країн забезпечує нашому журналу стале підґрунтя для підтримки розвитку та підвищення якості висвітлення актуальних питань економічної науки та практики.

Редакційна колегія ретельно розробила та адаптувала концепцію журналу до вимог сьогодення. "Економіка розвитку" відкрита для різних думок та обміну інформацією. Ми прагнемо діалогу, в якому автори відстоюватимуть власну точку зору, а читачі спонукатимуть їх до активізації наукового пошуку. Багато в чому означеному діалогу сприяє й даний сайт, на якому передбачено можливість коментування розміщених матеріалів. Отже, запрошуємо до співробітництва всіх зацікавлених осіб: авторів – до надання актуальних статей, що відбивають відомості про вагомі внески їх досліджень у розвиток економіки; дослідників та практиків – до отримання відомостей про сучасні надбання наукової думки; студентів та аспірантів – до отримання досвіду узагальнення та оприлюднення результатів власного наукового пошуку. Ми зробимо все можливе, щоб забезпечити підтримку періодичності виходу номерів та зробити їх зміст ще більш цікавим. Сподіваємось на плідну довготривалу взаємодію в цьому з читачами та авторами.


З повагою,

Головний редактор
наукового журналу
"Економіка розвитку"
В.С. Пономаренко


Адреса: Зв'язок: Схема проїзду:
Україна, 61166
м. Харків
пр. Леніна 9-А

Тел.:    (057) 702-03-04 – гол. редактор
           (057) 702-07-38 – зав. редакцією
           (057) 758-77-04 (дод. 2-57) – редакція
E-mail: ed@hneu.edu.ua
Схема проїзду