Welcome to our site!Редакційна колегія журналу інформує представників наукової спільноти про організаційні зміни і переформатування роботи щодо висвітлення результатів наукового пошуку авторів публікацій.
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (Засновник) погоджується з політикою і процедурами Видавця (Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»), надає згоду і приймає їх за основу у своїй діяльності при виконанні своєї частки роботи по виданню Журналу. 
Засновник (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) трансформує усі сайти (сторінки) Журналу (з архівним контентом статей) і забезпечує доступною і актуальною на сайті Університету сторінку з гіперпосиланням на Сайт Видавця, на якій вказуються: основні відомості про Журнал; його політика і мета; склад редакційної ради; редакційна етика і процедура, а Видавець адаптує усю інформацію щодо Журналу до власної політики і процедур.

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ ВИДАЦЯ

Оновлення даного сайту припинено з вересня 2018 року

Редакційна колегія наукового журналу 
"Економіка розвитку"Головний редактор: Пономаренко Володимир Степанович

доктор економічний наук, професор

ректор Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

e-mail: ksue@hneu.edu.ua

Заступник головного редактора:

Пилипенко Андрій Анатолійович

доктор економічних наук, професор

завідувач кафедри бухгалтерського обліку ХНЕУ ім. С. Кузнеця

e-mail: aapil@hneu.edu.ua

Науковий редактор:

Гонтарева Ірина Вячеславівна

доктор економічних наук, професор

кафедри економіки підприємства та менеджменту ХНЕУ ім. С. Кузнеця

e-mail: ed@hneu.edu.ua

Відповідальний редактор:

Оленич Мирослава Миколаївна

директор видавництва ХНЕУ ім. С. Кузнеця

е-mail: vydav@hneu.edu.ua

Вчені Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця у складі редакційної колегії

М.В. Афанасьєв, к.е.н., проф. Л.М. Малярець, д.е.н., проф.
Н.М. Внукова, д.е.н., проф. Г.В. Назарова, д.е.н., проф.
В.М. Гриньова, д.е.н., проф. П.А. Орлов, д.е.н., проф.
Л.В. Дікань, к.е.н., проф. О.Є. Попов, д.е.н., проф.
М.С. Дороніна, д.е.н., проф О.І. Пушкар, д.е.н., проф.
О.В. Дорохов, к.т.н., доц. Н.Л. Гавкалова, д.е.н., проф.
Т.С. Клєбанова, д.е.н., проф. О.М. Ястремська, д.е.н., проф.
І.П. Отенко, д.е.н., проф. О.М. Колодізєв, д.е.н., проф.
О.В. Раєвнєва, д.е.н., проф.

Українські вчені у складі редакційної колегії

Ю.Б. Іванов - д.е.н., проф., Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (м. Харків)
М.О. Кизим - д.е.н., проф., Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (м. Харків)
О.В. Козьменко - д.е.н., проф., Українська академія банківської справи Національного банку України (м. Суми)
В.М. Левикін - д.т.н., проф. Харківський національний університет радіоелектроніки (м. Харків)
Л.А. Лутай - д.е.н., проф. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Донецьк)
Н.І. Чухрай - д.е.н., проф., Національний університет "Львівська політехніка" (м. Львів)

Закордонні члени редакційної колегії

Chauchat Jean Hugues - professeur (HDR) de l’Universite Lumiere Lyon2 (France)
Christine Cooper - PhD MSc BA (hons), Professor, University of Strathclyde, Glasgow (UK)
John McNeill - PhD, Professor, Providence University College (Canada)
Wei Chen - PhD, Professor, Hebei University of Science and Technology (China)
В. Г. Чєрнов - д.е.н., проф. Володимирський державний університет (Росія)
Fan Gang - Dr., рrofessor Graduate School of Chinese Academy of Social Sciences; Director of China's National Economic Research Institute (China)
Hannes Hofshtadler - prof. Upper Austria University of Applied Sciences  (Austria)
Helmut Hollner - FH-Prof.Dl Dr Techn University of Applied Sciences FH "Technikum Wienn" (Austria)
Vitaliy Kalashnikov - Economy Doctor (ED), Assistant Professor, Universidad Autonoma de Nuevo Leon (Mexico)
В.В. Криворотов - д.е.н., проф. Уральский федеральний університет імені першого президента Росії Б.М. Єльцина (Росія, м. Єкатеринбург)
Р.М. Ніжегородцев - д.е.н., проф. заведувач лабораторії Інституту проблем управління РАН (Росія, Москва)
Serghei Ohrimenco - Dr. Sc. (Econ.), Professor. Academy of Economic Studies (Moldova)
Robert Pucher - FH-Prof.Dl Dr Techn, University of Applied Sciences FH "Technikum Wienn" (Austria)
Agop Sarkisyan - PhD, D.A. Tsenov Academy of Economics (Bulgaria)
Dalia Streimikiene - Dr. Sc. (Econ.), Professor. Lithuania energy institute. Vilnus University. Kaunas Faculty of Humanities (Lithuania)
Solarz Jan Krzysztof - prof. nadzw. dr hab. Akademia finansow, Warszawa (Poland)
Milos Vulanovic - PhD, Assistant Professor of Finance Western New England University (USA)
Wackowski Kazimierz - prof. nzw. dr. hab. Politechnika Warszawska (Poland)
Duro Benic - PhD, Full Professor, University of Dubrovnic (Croatia)
Irina Yatskiv - Dr. Sc. (Ing), Professor, Transport & Telecommunication Institute (Latvia)
Mirjana Pejic Bach - Full Professor, University of Zagreb (Croatia)
Borut Jereb - PhD, Associate Professor, University of Maribor (Slovenia)
Mimo Draskovic - PhD, Maritime Faculty of Kotor (Montenegro)